Slider
  • Hjem
  • Spill
  • Greenfee/booking

Booking/spill

Greenfeespillere og medlems gjest er hjertelig velkommen til å spille på Bogstad! På grunn av stor pågang og begrenset kapasitet har klubben i flere år hatt noen restriksjoner, både med hensyn til ferdighet og tidspunkt for spill. Klubben oppfordrer medlemmer, samarbeidspartnere og gjester om å overholde følgende retningslinjer under og etter spill:
pdfRetningslinjer for å begrense koronasmitte UNDER spill
pdfRetningslinjer for å begrense koronasmitte ETTER spill

Starttidsbestilling

Vi oppfordrer både medlemmer og gjester til å benytte online booking i GolfBox. Starter kan også være behjelpelig med å ta imot bestilling. Startboden er åpen fra kl. 07.30 til kl. 19.30 i golfsesongen. Vi trenger klubb- og medlemsnummer på alle spillerne det skal bestilles for. Vi kan ikke legge inn spillere som ikke har  klubb- og medlemsnummer. Alle må melde sin ankomst til starter senest 10 minutter før starttiden.
Telefon til starter er 22 51 05 65. 

Medlem

Medlemmer kan booke starttider for seg selv og sine gjester inntil 5 dager før spill. Booking kan gjøres i GolfBox eller til starter. Husk å ha klubb- og medlemsnummer klart på alle spillere.

Medlems gjestespiller

Et medlem kan ha med inntil 3 gjestespillere. Det stilles ferdighetskrav til gjestespillere på maks handicap 36,0.

Bestilling av starttid for medlem og eventuelle gjester kan gjøres inntil 5 dager før spill.
PS! Skal du som medlem bestille starttid for spill sammen med gjestespiller, hvor gjesten har handicap høyere enn 32,0, kan det oppstå problemer med bestillingen i GolfBox. I slike tilfeller ber vi deg kontakte starter.

Banen er åpen for medlems gjestespill alle dager bortsett fra torsdag etter kl. 15:00, som er forbeholdt klubbens medlemmer.

Priser:
Voksen/junior: kr 1000,- / kr 375,- (Junior pris gjelder for spiller opp til 21 år).
Ektefelle av medlem kr 800,-.
Twilight medlems gjest Voksen/Junior kr 500,- / kr 250,- (de som kjøper greenfee, men ikke rekker rundt grunnet mørkets frembrudd).

Greenfeespiller 

Banen åpner for ordninært greenfeespill onsdag 1. juli 2020.

Grenfeespiller defineres som andre klubbers medlemmer som ønsker å spille på Bogstad, uten at de er invitert av et av klubbens medlemmer. Greenfeespillere må kunne dokumentere at de har et handicap på max. 32 (i juli er maks handicap 36,0). Bestilling av starttid kan gjøres inntil 3 dager før spill.

Banene er åpen for greenfeespill på hverdager før kl. 15:00, og helg/helligdager etter kl. 13:00.

I juli har vi ingen tidsbegrensning på greenfeetider og handicapkravet heves til 36.

Priser
Voksen/junior: kr 1500,- / kr 475,-.
Twilight Voksen/Junior (de som kjøper greenfee, men ikke rekker rundt grunnet mørkets frembrudd): kr 750,- / kr 250,-.

Betaling

Greenfee for andre klubbers medlemmer betales i Pro Shop før start. Personer som ikke kan vise gyldig greenfeekvittering på banen vil bli bortvist og straffegebyr vil bli ilagt. Dersom start foretas før Pro Shop åpner (kl. 08:00 i golfsesongen) skal greenfee betales via Vipps før spill (kode er satt opp utenfor Pro Shop).

Klikk for å lese om priser for leie av golfutstyr.

Regler for avbestilling og no-show

Avbestilling av starttid skal skje innen kl. 20:00 dagen før spill, i Golfbox eller til starter på telefon 22 51 05 65. Dette gjelder uansett hvilket klokkeslett som er booket påfølgende dag.

No-show defineres som en ikke bekreftet starttid, og det er derfor viktig at man registrer seg hos starter senest 10 minutter før start. Ved endt dag vil starter registrere og rapportere alle ikke møtte medlemmer og gjester. Greenfeespillere vil bli fakturert full greenfee.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager kl. 09.00-17.00
Pro Shop: Alle dager kl. 08.00-19.00
Kafé: Alle dager kl. 09.00-22.00
Driving range: Alle dager kl. 09.00-21.00
Treningslokalet: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager kl. 09.00-17.00
Alle dager kl. 08.00-19.00
Alle dager kl. 09.00-22.00
Alle dager kl. 08.00-21.00
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider