Slider
  • Hjem
  • Klubben
  • Medlem >
  • Medlemskategorier

Medlem/medlemskategorier

Medlemskategorier

KategoriPris*Informasjon og krav
Aktiv14300For medlemmer fra og med 22 år og oppover.
Aktiv student6800For medlemmer fra og med 22 år til og med 28 år. Forutsetter at klubben mottar gyldig studentdokumentasjon innen 20. februar hvert år.
Aktiv junior3900For medlemmer til og med 21 år.
TM13900Gjelder barn i treningsgruppene: Team Bogstad Jr., Team Challenger, Team OGK, Team OGK+. Spillerett på banen.
TM21800Gjelder barn i treningsgruppene: Eagles/Birdies 3 og Team OGK Jr. Spillerett på banen.
TM3500Gjelder barn i treningsgruppene: Golfgøy, Eagles/Birdies 1+2. Ikke spillerett på banen.
Passiv5150For medlemmer fra og med 22 år og oppover. Må betale greenfee for spill på banen.
Passiv student1800Gjelder for medlemmer fra og med 22 år til og med 28 år. Må betale greenfee for spill på banen. Forutsetter at klubben mottar studentdokumentasjon innen 20. februar hvert år.
Passiv junior1800For medlemmer til og med 21 år. Må betale greenfee for spill på banen.
Passiv utland2960For medlemmer registrert med fast adresse i utlandet. Må betale greenfee for spill på banen.
Midl. medlem21000Kun ambassadører m/ektefelle. Ingen venteliste.
Støttemedlem300Kun for tidligere medlemmer som ønsker å melde seg ut av klubben men fortsatt ønsker tilgang til fasiliteter i klubbhuset og treningsområder på banen. Som støttemedlem er man å betrakte som utmeldt av klubben og har ingen spillerett på banen. Mottar medlemsbladet OGK Nytt.
Æresmedlem      -Innvilges av styret.

*Prisene gjelder for 2020. Årsmøtet i mars 2021 setter prisene for 2021.

Endring av medlemskategori og utmelding

Endring av medlemskategori må sendes skriftlig, enten per e-post eller brev innen 31. desember. Endringen vil da tre i kraft fra og med 1. januar påfølgende år. Den som ikke har meldt overgang til annen kontingentgruppe innen fristen kan anses som medlem i samme kontingentgruppe som foregående år.

Utmelding av klubben må sendes skriftlig, enten per e-post eller brev innen 31. desember. Den som ikke har gitt klubben beskjed om utmelding innen fristen kan anses som medlem som det foregående året og medlemskontingent for gjeldende kalenderår må betales.

pdfViktige frister for klubbens medlemmer

Innmeldingsavgift

Innmeldingsavgift er kr 50 000,- 

Junior ved innmeldingstidspunktet: I Oslo Golfklubb er man å betrakte som junior frem til det året man fyller 22. Er man junior i innmeldingsåret vil man bli belastet med en innmeldingsavgift på kr 7000,- i januar mnd. De resterende kr. 43 000,- belastes det året man fyller 22. Ved behov tilbyr klubben at dette beløpet deles i like deler per år fra 22 t.o.m 28 års alder.

Hva betyr det å være passivt medlem?

Som passivt medlem har du valgt å si fra deg spilleretten på banen i en periode, og kontingenten din er vesentlig lavere enn for aktive medlemmer. Du er velkommen til å benytte alle treningsfelt, klubbhusets fasiliteter.  Som Passivt medlem kan du stille på årsmøte og avgi stemme om du ønsker. Kort oppsummert: du kan gjøre alt alle aktive medlemmer kan bortsett fra at du ikke har fri spillerett på banen.

Ønsker du å spille på banen må du betale greenfee. Du må også overholde greenfeetidene som kun tillater spill på hverdager før kl. 15:00, og helg/helligdager etter kl. 13:00. Greenfeesatsene er de samme som golfere fra andre golfklubber betaler, med unntak av spill på lørdag og søndag etter kl. 16.00. Da er prisen kr 800,-. 
Klikk her for å lese mer om greenfee.

Passive medlemmer som ønsker å endre kategori tilbake til aktiv status kan gjøre det uten å måtte vente i mange år. Kategoriendringer skjer ved årsskiftet. Det er en ren formalitet, men vi må ha skriftlig melding innen 31. desember.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 09.00-17.00 (hverdager)
Pro Shop: 09.00-16.00, lørd: 10.00-14.00
Spiseriet: 11.30-20.00 (alle dager)
Driving range: 09.00-17.00 (alle dager)
Golfland: 09.00-21.00, lør/søn: 10.00-20.00


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

09.00-17.00 (hverdager)
09.00-16.00, lørd: 10.00-14.00
11.30-20.00 (alle dager)
09.00-17.00 (alle dager)
09.00-21.00, lør/søn: 10.00-20.00
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider