Slider
  • Hjem
  • Klubben
  • Medlem >
  • Medlemskategorier

Medlem/medlemskategorier

Medlemskategorier

KategoriPris*Informasjon og krav
Aktiv13950For medlemmer fra og med 22 år og oppover.
Aktiv student6850For medlemmer fra og med 22 år til og med 28 år. Forutsetter at klubben mottar gyldig studentdokumentasjon innen 20. februar hvert år.
Aktiv junior3900For medlemmer til og med 21 år.
TM13900Gjelder barn i treningsgruppene: Team Bogstad Jr., Team Challenger, Team OGK, Team OGK+. Spillerett på banen.
TM21800Gjelder barn i treningsgruppene: Eagles/Birdies 3 og Team OGK Jr. Spillerett på banen.
TM3500Gjelder barn i treningsgruppene: Golfgøy, Eagles/Birdies 1+2. Ikke spillerett på banen.
Passiv5150For medlemmer fra og med 22 år og oppover. Må betale greenfee for spill på banen.
Passiv student1800Gjelder for medlemmer fra og med 22 år til og med 28 år. Må betale greenfee for spill på banen. Forutsetter at klubben mottar studentdokumentasjon innen 20. februar hvert år.
Passiv junior1800For medlemmer til og med 21 år. Må betale greenfee for spill på banen.
Passiv utland2900For medlemmer registrert med fast adresse i utlandet. Må betale greenfee for spill på banen.
Midl. medlem21000Kun ambassadører m/ektefelle. Ingen venteliste.
Støttemedlem300Kun for tidligere medlemmer som ønsker å melde seg ut av klubben men fortsatt ønsker tilgang til fasiliteter i klubbhuset og treningsområder på banen. Som støttemedlem har man å betrakte som utmeldt av klubben og har ingen spillerett på banen. Mottar medlemsbladet OGK Nytt.
Æresmedlem      -Innvilges av styret.

*Prisene gjelder for 2019.

Endring av medlemskategori og utmelding

Endring av medlemskategori må sendes skriftlig, enten per e-post eller brev innen 31. desember. Endringen vil da tre i kraft fra og med 1. januar påfølgende år. Den som ikke har meldt overgang til annen kontingentgruppe innen fristen kan anses som medlem i samme kontingentgruppe som foregående år.

Utmelding av klubben må sendes skriftlig, enten per e-post eller brev innen 31. desember. Den som ikke har gitt klubben beskjed om utmelding innen fristen kan anses som medlem som det foregående året og medlemskontingent for gjeldende kalenderår må betales.

pdfViktige frister for klubbens medlemmer

Innmeldingsavgift

Kr. 50 000,- (endring fra kr. 40 000,- til kr. 50 000,- ble vedtatt på årsmøtet 7. mars 2017). 

Junior ved innmeldingstidspunktet: I Oslo Golfklubb er man å betrakte som junior frem til det året man fyller 22. Er man junior i innmeldingsåret vil man bli belastet med en innmeldingsavgift på kr. 7000,- i januar mnd. De resterende kr. 43 000,- belastes det året man fyller 22. Ved behov tilbyr klubben at dette beløpet deles i like deler per år fra 22 t.o.m 28 års alder.

Hva betyr det å være passivt medlem?

Som passivt medlem har du valgt å si fra deg spilleretten på banen i en periode, og kontingenten din er vesentlig lavere enn for aktive medlemmer. Du er velkommen til å benytte alle treningsfelt, klubbhusets fasiliteter.  Som Passivt medlem kan du stille på årsmøte og avgi stemme om du ønsker. Kort oppsummert: du kan gjøre alt alle aktive medlemmer kan bortsett fra å spille på banen.
Ønsker du likevel å spille på banen må du betale greenfee. Greenfeesatsen er den samme som golfere (greenfeegjester) fra andre norske golfklubber betaler.

Passive medlemmer som ønsker å endre kategori tilbake til aktiv status kan gjøre det uten å måtte vente i mange år. Kategoriendringer skjer ved årsskiftet. Det er en ren formalitet, men vi må ha skriftlig melding innen 31. desember.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08:30-16:30
Pro Shop: Alle dager 08.00-19.00
Kafé: Alle dager 09.00-22.00
Driving range: Åpen
Treningslokalet: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08:30-16:30
Alle dager 08.00-19.00
Alle dager 09.00-22.00
Åpen
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider