Slider

Maks to bookinger i GolfBox samtidig

Denne bookingregelen betyr at et medlem bare kan ha to reserverte starttider på 18. hulls banen samtidig i GolfBox. Fredagsspill på 9-hulls banene er ikke inkludert i dette.

Enkelt forklart betyr det at du kun kan ha to starttider i GolfBox samtidig på 18-hulls banen. Medlemmer kan som før reservere starttid 5 dager før spill.

Ett eksempel:
Dersom du en uke skal spille en runde på en onsdag og en runde på torsdag så vil regelen om maks to bookinger reservert av gangen bety at du, når onsdagsrunden er ferdigspilt, kun vil ha én booking liggende. Det betyr i praksis at du når onsdagsrunden har startet, kan bestille en starttid i helgen.

Fortsatt mulig å slenge seg med (walk-on’s eller drop-in)

Til tross for begrensningen på maks 2 gjeldende bookinger samtidig (som beskrevet ovenfor) skal medlemmer som er på klubben kunne «slenge seg med» på en ledig plass uten at det teller som 1 av 2 gjeldende starttider. I dette tilfellet gjelder følgende forutsetninger;

  • man kan tidligst reservere slikt spill maks to timer før tee-off
  • reservasjon gjøres ved personlig oppmøte hos starteren (ikke via telefon eller nettet)
  • man må være på klubben i tiden mellom reservasjon og spill
  • det er kun starteren som kan legge inn denne tredje reservasjonstiden

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Alle dager 08-20
Pro Shop:
Alle dager 09-18
Spiseriet:
Alle dager 09-22
Driving range
Åpen alle dager 08-21


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 09.00-18.00

Alle dager 09.00-22.00

Alle dager 08.00-21.00
Alle dager 08.00-2000

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider