Slider

Disiplinærutvalg

På årsmøtet 22. juni 2020 ble det vedtatt å opprette et disiplinærutvalg for behandling av saker som gjelder brudd med idrettens lover og bestemmelser, og OGK's regler og verdigrunnlag. Medlemmer og ansatte skal kunne innlevere en klage eller henvendelse angående regelbrudd, uønsket adferd eller andre forhold som omfattes av komiteen mandat. Komiteens mandat vil bli publisert så fort det foreligger. 

Disiplinærutvalget oppnevnes av styret og består av:

Pia Kracht, tlf. 92844395
Frode Grotmol, 91535606
Lars Musæus, 92293652

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager kl. 09.00-17.00
Pro Shop: Alle dager kl. 08.00-19.00
Kafé: Alle dager kl. 09.00-22.00
Driving range: Alle dager kl. 08.00-20.00
Golfland: Hverdager kl. 09.00-17.00


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager kl. 09.00-17.00
Alle dager kl. 08.00-19.00
Alle dager kl. 09.00-22.00
Alle dager kl. 08.00-20.00
Hverdager kl. 09.00-17.00
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider