Slider
  • Hjem
  • Spill
  • Lokale regler

Lokale regler

Definere banens grenser (A-1)

Hvite staker definerer banens grenser.

Treningsfeltet til høyre for hull 4, 5 og 15 (Suzanns Corner) er utenfor banens grense - altså out of bounds. Treningsfeltet er merket med hvite staker.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)

Under spill av hull 10, er hull 9, definert med hvite staker, utenfor banen. Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 10. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

Straffeområder (regel 17) (B-1)

Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Unormale baneforhold og integrerte gjenstander (regel 16) (F-1)

Grunn under reparasjon (GUR)
a. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
b. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
c. Steinfylte dreneringsgrøfter.
d. Maurtuer

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene b-c.

Uflyttbare hindringer

a. 100, 150 og 200-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
b. Anvisningsskilt.
c. Alle deler av/utstyr til vanningsanlegget samt kumlokk og dreneringsrør.
d. Alle benker, sikkerhetsnett og søppelkasser.
E. Mur av steiner i gressvegg ved utslagsstedet på hull 16.

Spilleforbudområde på hull 16 (E-8)

Nursery green på hull 16 er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1.f.

Droppesoner for spilleforbudområde (nursery green) på hull 16 (E-1)

Som en ekstra fritaksmulighet for nursery green på hull 16, kan en spiller droppe en ball i nærmeste droppesone. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.

Nyplantede trær (E-10)

Nyplantede trær merket med støttepinner er spilleforbudområder:
Hvis en spillers ball ligger hvor som helst på banen unntatt i et straffeområde og den ligger på eller berører et slikt tre eller et slikt tre påvirker spillerens slagstilling og område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 16.1.f.

Om ikke annet er angitt, er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – tap av hull. Slagspill – to slag.

All avstandsmerking angir distanse til midten av green. Sprinkellokk angir både fremkant og senter.

        

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Mand.-torsd. 09-22
Fred. 09-20
Lørd./sønd.10-20
Pro Shop:
Se menyvalg Pro Shop
Spiseriet:
Se menyvalg "Spiseriet"
Driving range:
Stengt for sesongen


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Se menyvalg "Pro Shop"

Se menyvalg "Spiseriet"

Stengt for sesongen

Mand.-torsd.: 09.00-22.00
Fredag: 09.00-20.00
Lørd./sønd.: 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider