Slider

Vi styrker oss

Styreleder Christopher Raanaas

Klubbens virksomhet har økt betydelig. For å møte utfordringene og gripe mulighetene styrkes organisasjonen. Daglig leder går over i en ny nøkkelrolle.

Kjære medlemmer,

Oslo Golfklubbs virksomhet har de siste årene vokst betydelig. Fra å være en golfklubb med ca. fem måneders utesesong, og ellers forholdsvis lavt aktivitetsnivå, har vi blitt en organisasjon med helårsaktivitet og flere nye virksomhetsområder. På de siste fire årene har vi økt våre totale inntekter med 37 %. I samme periode har inntekter fra medlemsavgifter kun økt med ni %, så veksten har kommet fra økt aktivitet og nye områder. Klubben har ambisjoner om å fortsette denne utviklingen, og i fremtiden vil forhåpentligvis stadig større deler av klubbens inntekter komme fra andre kilder enn medlemskontingenter.

Klubben øker i omfang og kompleksitet, samtidig som golfspillerens forventninger blir høyere. Den digitale utviklingen byr på mange muligheter og styret er fast bestemt på at Oslo Golfklubb skal utvikle seg slik at vi kan fortsette å være Norges beste klubb på alle områder.

For å møte de utfordringene og gripe de mulighetene som kommer styrker vi nå vår organisasjon. Vår daglig leder Niels Vik vil gå over i en ny nøkkelrolle som medlemsansvarlig. Dette for å prioritere mer tid på medlemmene og medlemsrelaterte oppgaver. Klubben vil ansette en ny daglig leder som vil overta lederoppgavene Niels har i dag, og ha ansvaret for å løfte Oslo Golfklubb inn i fremtiden. I en tid hvor den administrative og kommersielle delen av klubbdriften har tatt mer og mer tid blir det ikke nok tid på å skape golfglede for medlemmene.

Konkret vil styret nå gå i gang med rekrutteringsprosessen av ny daglig leder, med mål om oppstart i andre halvår 2024. Niels vil altså fortsette å styre skuta fremover og gjennom vårt 100 års-jubileum i juni neste år, før han etter sommeren tar fatt på nye arbeidsoppgaver.

Niels har vært en bærebjelke i Oslo Golfklubb i over 30 år og han vil fortsette å være det fremover. Han har et brennende engasjement for Oslo Golfklubb og hans lojalitet gjør at han alltid setter klubben først. Styret er helt sikker på at med denne endringen vi nå gjør vil vi medlemmer få enda mer glede av Niels i hverdagen.

Med vennlig hilsen

Christopher Raanaas
Styreleder Oslo Golfklubb

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Mand.-torsd. 09-22
Fred. 09-20
Lørd./sønd.10-20
Pro Shop:
Se menyvalg Pro Shop
Spiseriet:
Se menyvalg "Spiseriet"
Driving range:
Stengt for sesongen


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Se menyvalg "Pro Shop"

Se menyvalg "Spiseriet"

Stengt for sesongen

Mand.-torsd.: 09.00-22.00
Fredag: 09.00-20.00
Lørd./sønd.: 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider