Slider

Velkommen til en ny golfsesong!

Banen åpner for spill på provisoriske greener fra og med fredag 17. mai. I første omgang åpnes det kun for klubbens medlemmer.

Banen har hatt en fin overvintring og mye taler for at vi har en fantastisk golfsesong foran oss.

Den første tiden gjelder «members only». Når banen kan åpne for medlemsgjest og greenfeespill er foreløpig usikkert.

Spill på banen

 • Det er åpnet for at klubbens medlemmer kan reservere starttid i GolfBox 5 dager før spill.
 • Faste starttider er fra kl. 07.36-19.54.
 • Enhver spiller som har reservert starttid skal registrere seg hos starter før spill. 17. mai skjer registreringen i Pro Shop.
 • For «early birds» skal alt spill før 07.30 skje fra tee 10. Fra og med 07.30 skal det slås ut fra tee 1. Ballrenne gjelder frem til starttidsbildet i GolfBox åpner.
 • Fra og med 18. mai vil starter være på plass og reservasjon av starttid kan også gjøres ved å ringe tlf. 22 51 05 65.
 • I perioden med spill på provisoriske greener er rundene ikke handicap-tellende.
 • Avbestilling av starttid skal skje innen klokken 20:00 dagen før spill, i Golfbox eller til starter på telefon 22 51 05 65. Dette gjelder uansett hvilket klokkeslett som er booket påfølgende dag.

Treningsområder

Treningsområdet "Suzanns Corner" som befinner seg mellom hull 4 og 15 åpnes fra og med 17. mai. "Stephens Corner" mellom hull 1 og 3 vil foreløpig holdes stengt grunnet gresslegging.
Driving rangen er åpen.

Etikette

Vi benyttter anlendingen til å minne om klubbens etiketteregler. Vis derfor hensyn, ta vare på banen og følg de enkle retningslinjene.

 • Reparer nedslagsmerker og gjør det korrekt. En stolt golfer reparerer også andres merker.
 • Oppslått torv skal legges tilbake og trykkes godt ned i underlaget.
 • Rak bunkeren etter deg og legg alltid raken i bunkeren med hodet i spilleretningen.
 • Unngå å ferdes mellom bunker og green. Disse områdene er smale og vil fort bli skadet. Dette gjelder også alle med bærebag.
 • Full prøvesving tas utenfor tee. Tee er et begrenset og sårbart gressfelt.

Kafé

Kafeen i klubbhus-teltet åpner dørene for sesongen fredag 17. mai. Åpningstiden på 17. mai vil være fra kl. 09.00-16.00. Samme åpningstid gjelder frem til banen åpner for spill på ordinære greener.
Det er ingen bordbestilling 17. mai.

Parkering

Det er ca. 10-15 parkeringsplasser til disposisjon for golferne på klubbens parkeringsplass foran klubbhus-teltet.

Plassproblemet løses blant annet ved at klubben leier et område på campingen.
I helgene (lørd./sønd., fra 18. mai) har Bogstad Skole velvillig sagt ja til at klubben kan benytte de 3 oppmerkede plassene ved snuplassen, samt benytte p-plassene langs skolen mot driving rangen. Samme tilbud gjelder også i skoleferien som er fra mandag 24. juni til fredag 16. august.

For å gjøre transportetappen over Sørkedalsveien fra campingen enklere skal det utarbeides en rundkjøring og bagdrop-sone ved klubben hvor golfutstyr kan lesses av før bilen parkeres på campingen eller ved Bogstad skole.

Klikk her for mer informasjon om parkering.

Parkeringsveiledning med tegning

 

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08:30-16:30
Pro Shop: Alle dager 08.00-19.00
Kafé: Alle dager 09.00-22.00
Driving range: Åpen
Treningslokalet: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08:30-16:30
Alle dager 08.00-19.00
Alle dager 09.00-22.00
Åpen
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider