Slider

Takk for svar på klubbens spørsmål

Medlemsundersøkelsen ble i år sendt ut i tre runder. Med en svarprosent på 34 prosent har klubben fått et godt grunnlag å arbeide videre med.

Tidligere år har klubben sendt ut medlemsundersøkelsen til alle medlemmer i slutten av golfsesongen. I år ble spørsmålene sendt ut i tre omganger; juni, august og sept./okt. Dette har gjort det mulig å iverksette tiltak underveis i sesongen. 13. oktober var siste svarfrist i den siste runden og klubben sitter nå med et godt bilde av hva medlemmene mener.

Analyseverktøyet klubben benytter er Golfspilleren i sentrum (GIS).
Ambassadørscore er et sentralt måleparameter og GIS analyserer hvilke områder som bane, klubbens miljø, service, klubbhus, trening, priser osv. som trenger klubbens fokus for å øke ambassadørscoren ytterligere. Jo høyere score jo bedre. Ambassadørscoren har hatt en positiv utvikling de siste fem årene:

 • 2018 score 31
 • 2019 score 43
 • 2020 score 45
 • 2021 score 44
 • 2022 score 51

I tabellen nedenfor vises utviklingen år for år på de forskjellige evalueringsområdene i undersøkelsen.

Tabell

* Bakgrunnen for den lave scoren skyldes ikke at trenerne, eller trenernes tilbud har vært adskillig dårligere enn i 2020, men at individuell evaluering av trenerne ble tatt ut av undersøkelsen i 2021.

Evalueringsområder

De fleste av områdene har en positiv utvikling over de fem siste årene. For å bedre scoren ytterligere anbefaler GIS at klubben først og fremst fokuserer på områdene «Priser og produkter», «Klubbens sosiale miljø» og «Service og opplevelse».

Området «Priser og produkter» fikk forholdsvis lav score som tidligere år, men det har vært en jevn og positiv utvikling over de siste fem årene fra en score på 61 i 2018 til 70 i 2022.

Som tallene i tabellen viser har «Klubbens sosiale miljø» har også hatt en positiv utvikling siden 2018. GIS råder klubben til å iverksette tiltak for blant annet å bedre medlemmers oppfatning av atmosfæren i klubben, gjøre det enklere å bli med i en sosial gruppe og bedre tilbudet av sosiale arrangementer (ikke turnering). 
Tilbakemeldingen når det gjelder turneringer gir rom for tolkning. Informasjon om turneringene er god og turneringstilbudet er godt, men på spørsmål om klubben gjennomfører et passe antall turneringer avdekkes det et forbedringspotensial.

I forbindelse med «Service og opplevelse» stilles det blant annet spørsmål om tilgangen på starttider. Tilgang på starttider fikk laveste score i undersøkelsen, men trenden er positiv. I 2021 var scoren 45 mot 55 i 2022. Ut over dette er medlemmer fornøyd med servicen i klubben.

Lojalitet

Et annet viktig område i medlemsundersøkelsen omhandler lojalitet. 82 prosent (81 i 2021) svarer at de ser seg som medlem om 2 år, 11 prosent (12 i 2021) svarer kanskje, mens 7 prosent (7 i 2021) ser seg ikke som medlem i 2024.

Den vanligste årsakene til at medlemmer ikke ser seg selv som medlem om 2 år er:

 1. «Utnytter ikke medlemskapet i tilstrekkelig grad»
 2. «Medlemskontingenten er for dyr»
 3. «På grunn av min alder»

Trekkpremier

For å motivere medlemmer til å sette av tid og svare på spørsmålene fristet vi med premier. Vinnerne i siste utsendelse ble:

 • Gavekort i Spiseriet, verdi kr 500,-, Henrik Skabo
 • Gavekort i Spiseriet, verdi kr 300,-, Hans Chr. Grønsleth
 • Gavekort i Pro Shop, verdi kr 300,-, Thomas Bjerch

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Hverdager 09-22
Lørd./sønd. 10-20
Pro Shop:
Hverdager 10-16
Lørd. 10-14
Sønd. stengt
Spiseriet:
Mandag: stengt
Tirsd.-torsd. 11-20
Fred. kl. 11-17
Lørd./sønd.12-17


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager: 08.00-17.00
Hverdager: 10.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søndag stengt

Mandag: stengt
Tirsdag-torsdag: 11.00-20.00
Fred.: 11.00-17.00
Lørdag-søndag: 12.00-17.00

Stengt
Hverdager 09.00-22.00
Lørdag/søndag 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:
 
 
Spiseriet:
 
 
 
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider