Slider

Takk for svar på klubbens spørsmål

Årets medlemsundersøkelse ble sendt ut til våre medlemmer 23. september. 754 medlemmer ga sine svar noe som tilsvarer en responsrate på 38 prosent.

Undersøkelsen ble sendt ut til alle medlemmer som er registrert med e-postadresse i GolfBox. Både aktive og passive i alderen 15 år og oppover fikk undersøkelsen tilsendt. 

Klubben benyttet også i år analyseverktøyet Golfspilleren i sentrum (GIS). Verktøyet legge til rette for å sammenligne tall fra tidligere år.

Ambassadørscore er et sentralt måleparameter i undersøkelsen. Ambassadørscoren måles ved at medlemmene på skala fra 0-100 svarer på spørsmålet «I hvilken grad vil du anbefale klubben til familie, venner og kollegaer?». I 2018 var scoren 31. I 2019 økte den med 12 poeng til 43. I koronaåret 2020 ble scoren 45, mens klubben fikk en score på 44 i 2021.
Selve scoren regnes ut som forskjellen på prosentandelen av respondenter som er positive fratrukket prosentandelen som er negative, mens de som er nøytrale ikke påvirker scoren. 

Banen, klubbhus, klubbens sosiale miljø, mat og drikke (Spiseriet), treningsfasiliteter, pro shop, trening, ledelse og informasjon samt priser og produkter er serviceområder som er gjenstand for evaluering i medlemsundersøkelsen. Gjennom hele undersøkelsen ble det fremsatt påstander som medlemmene, på en skala fra 1 til 10, skulle si seg helt uenig (1) eller helt enig (10).
Flere av områdene har en positiv utvikling sammenlignet med tall fra 2020. Det dreier seg om priser og produkter, klubbens sosiale miljø og pro shop. Områder som får samme score som i 2020 er ledelse og informasjon, banen og instruksjonsfasiliteter. Klubbhus, mat og drikke (Spiseriet) og treningsfasiliteter scorer noe lavere sammenlignet med 2020.
Når medlemmene gir området «Trening» en så lav score som 31 mot 88 i 2020, skyldes det ikke at trenerne, eller trenernes tilbud har vært adskillig dårligere enn i 2020, men at individuell evaluering av trenerne er tatt ut av årets undersøkelse.

I tabellen kan du se utviklingen innenfor hvert serviceområde fra 2018 til 2021.

 Tabell

Et annet viktig område i medlemsundersøkelsen er Lojalitet. På spørsmålet «Hvor sannsynlig er det at du fortsatt vil være medlem i klubben om to år?» svarer 81 prosent «ja» (77 prosent i 2020), 12 prosent svarer «kanskje» (samme som i 2020) og 7 prosent svarer «nei» (11 prosent i 2020).
Den vanligste årsaken til at det svares «nei», er «Utnytter ikke medlemskapet i tilstrekkelig grad». Årsak nummer to er «Det er for vanskelig å få starttider». Til sammenligning var den vanligste årsaken i 2020 «Det er for vanskelig å få starttider» etterfulgt av «Medlemskontingenten er for dyr».

Trekkpremier

For å motivere medlemmer til å sette av tid og svare på spørsmålene hadde vi også i år tre trekkpremier. Vinnerne av følgende premier ble:

  • Gavekort i Spiseriet, verdi kr 1000,-, Alfred Sande
  • Gavekort i Spiseriet, verdi kr 500,-, Tom Kristensen
  • Gavekort i Pro Shop, verdi kr 500,-, Tove Busch

Vinnerne har blitt kontaktet.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08.00-17.00
Pro Shop: Mand-fred:10-16, lørd:10-14
Spiseriet:
Mandager: Stengt
Lørd-sønd: åpner kl. 11.00
Driving range: Stengt
Golfland: Åpent


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Mand-fred: 10-16, lørd: 10-14
Mandager: Stengt
Tirsd-sønd: åpner kl. 11.00
.
Stengt
Åpent
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Spiseriet:


Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider