Slider

Styreleder informerer

Jens-Ove Hagen er ofte å se på byggeplassen.

Banen er for lengst stengt, men det er fortsatt full aktivitet på byggeplassen, i baneavdelingen og klubben forøvrig. Les hva styreleder, Jens-Ove Hagen, har på hjertet.

Så ble det slutt for i år også. Søndag 13. oktober ble banen stengt, og nokså umiddelbart gikk banemannskapet i gang med å gjøre de viktige forberedelsene til at banen skal klare vinterdvalen og gis de beste vekstmuligheter i en ny sesong med stort trykk av spillere. Administrasjonen og trenerne har også en travel tid for tilretteleggelse av neste års sesong. Og i all beskjedenhet kan det legges til at en rekke tillitsvalgte har fulle dager med å få presentert klubbhuset, i all sin prakt og mange funksjoner, til en åpning innenfor vår egen fastsatte tidsplan.

Sesongen 2019

Vi har lagt bak oss et år som har budt på noen utfordringer på banen som vi gjerne skulle ha vært foruten. Vårt nye dyrebare greengress kom i ruller som var ganske varierende i tykkelsen. Dette medførte mye ekstraarbeid for banemannskapene for å gjøre overflatene jevne å spille på. Det ble kjørt intenst med vibratorer, noe som hadde en god effekt. Videre var det nødvendig med veldig mye sanddressing og tromling. For å beskytte vekstpunktene og hindre såkalt skalpering var det uforsvarlig å klippe greenene i en lengde som var ønskelig for optimalt spill. Det tok dessverre lang tid før greenene nådde det mål vi hadde satt oss, men for siste halvdel av sesongen kan det trygt slås fast at vi var i rute. Bare så dere vet det: Det arbeides iherdig i baneavdelingen for å få bukt med invasjonen av gjess og kråker/stankelbeinlarver. Som det eneste miljøsertifiserte golfanlegg i Norge er det imidlertid ikke bare å skyte fugl og sprøyte gift.

Vi tror og håper at medlemmene har vært tilfreds med de provisoriske anleggene gjennom sommeren. Det ble nedlagt mye arbeid i planleggingsfasen, parallelt med at prosjekteringen av alle detaljene i det nye klubbhuset var tidkrevende. Det er grunn til å takke Stephen og Jane for deres tilpasningsdyktighet i sin midlertidige proshop-brakke, og også kjøkkensjef Magnus for hans ferdigheter i teltet. Det er en glede å meddele at han blir med oss videre.

Idrettslig kan vi igjen slå fast at Oslo Golfklubb ligger i en egen klasse i norsk golf. På denne plassen begrenser jeg meg til å nevne at vårt medlem Kristoffer Ventura i år etablerte seg som klubbens første PGA-turspiller i USA noensinne. Det er intet mindre enn en bragd. Det må dessuten legges til at Kristoffer Reitan, som har vært medlem og trent i kubben fra han var liten gutt, har klart cuten i 10 av de 25 turneringene han har deltatt i første året på Europaturen. Jeg kan heller ikke unngå å fremheve Michael Mjaaseths seier i European Young Masters med rekordresultat på – 14, at Dorthea Forbrigd vant NM og Kongepokalen, samt at våre gutter og jenter vant gull i NM junior for lag.

Sesongen 2020 – konsolidering

Vi må fortsatt leve noen måneder i spenning før vi kan overta klubbhuset på ettervinteren. Alle ansatte og tillitsvalgte i styringsgruppen gleder seg til å ønske medlemmer og gjester velkommen til åpningen som vi håper skal skje senest samtidig med åpningen av banen.

Vi går da inn i en sesong med nye greener, nytt klubbhus og en fantastisk bane. Store investeringer vil forhåpentlig være unnagjort for mange år fremover. Vi bør da konsentrere oss om å konsolidere stillingen og ta vare på verdiene som er skapt de siste par årene. I følge Store Norske Leksikon betyr «konsolidere» å styrke, gjøre solid, forene eller slå sammen. Vi må altså stå sammen om å styrke våre verdier i alle henseender, og gjøre vårt unike «produkt» tilstrekkelig solid til å tåle det store antall spillere og besøkende som vil bruke vårt anlegg. Ansatte, tillitsvalgte og medlemmene må forenes i en kraftinnsats mot et felles mål, nemlig å ta godt vare på det som er skapt.

Skånsomt, ryddig og rent – kvalitet i alle ledd. Dette signalet er gitt fra styret som mål for neste sesong, og tatt imot med stor entusiasme fra de ansatte under et to dagers evaluerings- og planleggingsseminar i november som jeg fikk anledning til å være med på. «Skånsomt» peker bl. a. hen på at vi må behandle banen vår med varsomhet og respekt, f. eks. med å reparere nedslagsmerker på greenene og legge på plass divots. «Ryddig og rent» er selvforklarende, «kvalitet» likeså. Hvis vi nå benytter anledningen med vårt nye klubbhus til å etterstrebe ryddighet og renslighet fra første stund (også på banen og i toalettet på banen), er jeg sikker på at det også vil inspirere til at vi alle kan etterstrebe å høyne kvaliteten i utførelsen av våre oppgaver.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle våre ansatte og tillitsvalgte for den innsats som er gjort i et utfordrende år. Likeledes vil jeg takke medlemmene for utvist tålmodighet med de provisoriske anleggene, i påvente av bedre tider!

Hilsen Jens-Ove

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager kl. 08:00-16:30
Pro Shop: Alle dager kl. 08.00-19.00
Kafé: Alle dager kl. 09.00-22.00
Driving range: Alle dager kl. 09.00-19.00
Treningslokalet: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager kl. 08.00-16.30
Alle dager kl. 08.00-19.00
Alle dager kl. 09.00-22.00
Alle dager kl. 08.00-19.00
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider