Slider

Styreleder har ordet

Styreleder Christopher Raanaas.

Et godt år med mye aktivitet på banen og i klubbhuset går mot slutten. Med økte kostnader på mange områder ønsker styret å forberede medlemmene på økning av kontingentsatser for 2023.

Kjære golfvenner,

Årskontingenten 2023

Styret, administrasjonen og bane-avdelingen holder på med planlegging av 2023 og som leder finner jeg det riktig å gi litt informasjon om dette arbeidet til klubbens medlemmer. 
Det er sikkert ingen overraskelse, men 2023 vil også for Oslo Golfklubb preges av økte kostnader, inflasjon, høyere energikostnader, økte pris på gjødsel, frø og sand og økte renter.

Administrasjonen og styret er i full gang med budsjett for 2023 og allerede nå ser vi nødvendigheten av å forberede medlemmene på at kontingenten for 2023 vil kunne øke med opp mot 10%. Dette er høyere enn hva vi har vært vant til, men helt nødvendig hvis vi skal opprettholde samme banekvalitet og aktivitetsnivå.

Så et lite tilbakeblikk på året som har gått

Takk for en flott bane
Sesongen sett under ett har vært meget bra, jeg tror aldri vi har opplevd bedre spilleforhold. Tusen takk til vår banesjef John R og hans team.

Det spilles mye golf på Bogstad
Det har vært høy aktivitet på banen gjennom hele sesongen med over 30.000 runder spilt på 155 dager. Det er nesten 200 spilte runder hver eneste dag! Veldig gledelig har det vært å ha besøk av greenfee-spillere fra over 140 forskjellige golfklubber.

Best i landet på turneringer
Nesten halvparten av alle aktive medlemmer har deltatt på en eller flere turneringer og dette er bedre enn i alle andre klubber det er naturlig å sammenligne oss med. Turneringer er viktig for å opprettholde et godt klubbmiljø i Oslo Golfklubb.

Alle som vil må få spille
For at alle medlemmer skal oppleve en rettferdig tilgang på starttider så har vi også i 2022 har hatt restriksjoner på forhåndsbooking. En ordning som sammen med 9 hull på fredager har fungert meget bra.
Medlemsundersøkelsen viser at medlemmene opplevde det som noe enklere å få booket starttid og har forståelse for at vi må leve med slike restriksjoner i deler av sesongen, særlig i starten.

Noen kommer og noen går (og noen må fortsatt vente i mange år)
For 2023 har styret besluttet å fortsette den restriktive linjen når det gjelder opptak av nye medlemmer. Vi tar inn 30 nye medlemmer fra familielisten og ventelisten med et mål om at netto antall medlemmer med spillerett holder seg stabilt eller er svakt nedadgående. I skrivende stund er det over 2000 på venteliste.

Oslo Golfklubb ”takes it all” - nesten
På idrettssiden har det vært høy aktivitet gjennom hele sesongen. Aldri har vi hatt flere barn og unge i trening, nesten 250 på det meste. Jørgen og hans team har klart på en fantastisk måte å løse treningskabalen så alle får et godt treningstilbud. Resultatene har ikke latt vente på seg. Sesongen 2022 går inn i historiebøkene som en av klubbens aller beste år. Vi har en fjerdedel av ALLE NM-medaljer og 40% av alle gullmedaljene, hele 10 stykk. Vi er superstolte og imponerte over både lag og individuelle prestasjoner.

Bra kontroll på økonomien
Gjennom god kostnadskontroll og ingen re-ansettelser etter Suzanne og Roger ser økonomien i klubben sunn ut og vi styrer mot et bra overskudd som gir oss evne til å nedbetale gjeld iht. til plan.
Vi har mottatt strømstøtte som hjelper på betydelig høyere energikostnader. Gjelden er redusert med 20 millioner kroner, hvorav 16 millioner er mva refusjon for klubbhuset. Vi går ut av 2022 med en gjeld på 86,5 millioner.

Takk og takk og takk
Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte med Niels i spissen. Det har vært et travelt år, et år med store endringer og utfordringer. Jeg opplever at dere har taklet dette godt, stått sammen og jobbet med fokus på at medlemmene skal oppleve golfglede, tilhørighet, samhold og god service.
Og helt til slutt tusen takk til Jane og Stephen som alltid sprer hygge og glede. Til Victoria, Magnus og alle i Spiseriet for deilig mat og hyggelige opplevelser med alltid god service. Og helt til slutt en stor takk til alle frivillige, uten dere ville klubben aldri kunne ha så høye ambisjoner og aktivitetsnivå.

Christopher Raanaas
Styreleder

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Hverdager 09-22
Lørd./sønd. 10-20
Pro Shop:
Hverdager 10-16
Lørd. 10-14
Sønd. stengt
Spiseriet:
Mandag: stengt
Tirsd.-torsd. 11-20
Fred. kl. 11-17
Lørd./sønd.12-17


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager: 08.00-17.00
Hverdager: 10.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søndag stengt

Mandag: stengt
Tirsdag-torsdag: 11.00-20.00
Fred.: 11.00-17.00
Lørdag-søndag: 12.00-17.00

Stengt
Hverdager 09.00-22.00
Lørdag/søndag 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:
 
 
Spiseriet:
 
 
 
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider