Slider

Årets spillstatistikk gir føringer for 2021

Spilletrykket på banen var unormalt stort i år, og mange opplevde at det var svært vanskelig å få starttid. En ressursgruppe har analysert spilledata, og her kan du lese hva de kom frem til.

Konsekvenser av pandemiutbruddet og stort engasjement for det nye klubbhuset resulterte i et ekstraordinært høyt trykk på banen i år. Mange medlemmer har gitt uttrykk for frustrasjon over at det var vanskelig å få reservert tid til ønsket tidspunkt. En egen ressursgruppe nedsatt av styret har analysert spilledata for inneværende sesong for å bidra til at styret har et solid grunnlag for å fatte vedtak og foreslå tiltak knyttet til blant annet medlemsopptak, kontingent og regler for reservasjon av starttider for 2021.

Styret har allerede vedtatt å begrense opptak av nye medlemmer til 20 voksne i 2021. 70 prosent tas opp fra den administrative listen og 30 prosent tas opp fra familielisten. I tillegg kommer de juniorene som står høyere på listene enn de siste voksne som tas opp. Opptak tidligere år har vært ca.100 personer.

Arbeidsgruppens funn er beskrevet i et eget dokument. pdfKlikk her for å lese dokumentet. Her fremkommer også en oversikt over ytterligere tiltak som kan være aktuelle for å bedre tilgjengeligheten på banen for medlemmene til neste år. Disse vil bli vurdert av styret i nærmeste fremtid, sammen med innspill fra medlemmene.

Banen holdt meget høy standard gjennom hele sesongen, selv om det ble registrert over 36 000 spilte runder på Bogstad i år – opp fra 24 000 i fjor. Analysen viser at 9 av 10 medlemmer spilte flere runder i 2020 enn året før. Medlemmene spilte i gjennomsnitt 17 runder hver, opp fra 11 runder i 2019.

Blant andre hovedfunn:

  • Nye medlemmer spilte omtrent like mange runder som andre medlemmer
  • Eldre medlemmer spilte betydelig mer enn yngre medlemmer
  • Kvinner og menn spilte omtrent like mye
  • 19 % av medlemmene spilte over 30 runder hver
  • 73 % av alle turneringsrunder ble spilt av medlemmer
  • 5 % av totalt antall runder ble spilt av samarbeidspartnere
  • 13 % av alle runder ble spilt av greenfee-spillere hvorav godt over halvparten var medlemmers gjester
  • Klubbens inntekter fra greenfee-billetter var 3,6 millioner kroner i 2020 mot 2,2 millioner kroner i 2019
  • Bookingrestriksjoner i GolfBox bidro til at det ble lettere å få starttid, selv om mange opplevde at de ikke fikk reservert akkurat den tiden de ønsket

Ressursgruppen for spilletrykk og tilgjengelighet har bestått av Lars Olaf Sterud (leder), Anette Bech, Anette Fjeld, Ellen Juel, Ole Engstrøm, Jens-Ove Hagen, Knut K. Heje, Christopher Raanaas, Niels Vik, Erik Woods og William W. Wittusen.

- Styret vurderer nå ulike tiltak for å bedre tilgjengeligheten for medlemmer, samtidig som en sunn økonomi for klubben skal sikres. Dette hensynet har vært grundig vurdert i forbindelse med en beslutning om å sterkt begrense opptak av nye medlemmer. Målet er å unngå økning i kontingenten til neste år, sier Jens-Ove Hagen, styreleder.

Økte priser for samarbeidspartnere er blitt innført i høst, og prisen for greenfee-spill foreslås økt i 2021 for å reflektere både faktiske kostnader og hva ordinære medlemsrunder koster i form av kontingent.

Styret har foreløpig konkludert med at det ikke er aktuelt å innføre en modell med variabel kontingent avhengig av spillemengde, noe ressursgruppen har pekt på som et mulig tiltak.

- Vi ønsker å behandle alle medlemmer så likt som overhodet mulig. Det kan være mange ulike årsaker til at medlemmer spiller mer eller mindre enn andre, og mer eller mindre i noen perioder enn i andre. Vi mener det blir feil å «straffe» medlemmer som har lyst og anledning til å bruke anlegget mye. Det er viktig å huske på at de ivrigste medlemmene gjerne også legger igjen penger i Spiseriet og bidrar til et godt og aktivt klubbmiljø – og vi ønsker jo at medlemmene våre skal ha masse golfglede hele livet, sier Jens-Ove. 

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 09.00-17.00 (hverdager)
Pro Shop: 09.00-16.00, lørd: 10.00-14.00
Spiseriet:
Mandag: Stengt
Tirsdag til søndag: kl 11.30 - 16.00
Driving range: Stengt
Golfland: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

09.00-17.00 (hverdager)
09.00-16.00, lørd: 10.00-14.00
Mandag-fredag: 11.30-16.00
Lørdag og søndag: stengt
.
Stengt
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Spiseriet:


Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider