Slider

Parkeringsforhold i sesong 2019

Foto: Fredrik Brinchmann

Det blir færre parkeringsplasser på klubbens p-område enn først antatt. Parkeringen på campingen er derfor utvidet.

Tidligere har vi informert om at klubben ville disponere ca. 35 p-plasser foran klubbhuset. Dette antallet er nå redusert til 10-15 plasser. Årsaken er at J.I. Bygg har behov for mer plass til lagring av masser fra byggegropen. Det er lite hensiktsmessig å frakte massen bort da den skal gjenbrukes i prosjektet. Det betyr besparelser av miljø og enn vesentlig reduksjon i transportutgifter til og fra lagringsplass, og således en besparelse i byggeprosjektet som kan benyttes til andre formål.

Parkering på campingen 

Plassproblemet løses blant annet ved at klubben utvider området som leies på campingen. For å lette adkomsten fra campingplassen over Sørkedalsveien lages det en åpning/port i hjørnet av parkeringsplassen ved krysset like ved fotgjengerfeltet. Av sikkerhetshensyn oppfordrer klubben alle på det sterkeste til å benytte fotgjengerfeltet ved kryssing av Sørkedalsveien og deretter gå ned Ankerveien.

Parkering ved Bogstad skole i helger og i skoleferien 

Bogstad Skole har velvillig sagt ja til at golferne som besøker klubben i helgene (gjelder fra og med 18. mai) og i skoleferien kan parkere på de 3 oppmerkede plassene ved snuplassen, samt benytte p-plassene langs skolen mot driving rangen. Skoleferien er fra mandag 24. juni til fredag 16. august.

Bagdrop-sone ved banen

For å gjøre transportetappen over Sørkedalsveien enklere skal det utarbeides en rundkjøring og bagdrop-sone ved klubben hvor golfutstyr kan lesses av før bilen parkeres på campingen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Parkeringsveiledning med tegning

Parkeringsutfordring under Norway Cup

Første uken i august bortfaller dette tilbudet da hele campingplassen er forbeholdt tilreisende som skal delta på Norway Cup. Det jobbes med å finne en løsning på parkeringsutfordringene denne uken.

Ta kollektivtransport til Bogstad!

For å frigi p-plasser til de som virkelig trenger det oppfordrer vi alle som disponerer bur og tralleplass om å bruke offentlig transport til Bogstad dette unntaksåret.
Klikk her for kollektivtransport til Bogstad.

 

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08:30-16:30
Pro Shop: Alle dager 08.00-19.00
Kafé: Alle dager 09.00-22.00
Driving range: Åpen
Treningslokalet: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08:30-16:30
Alle dager 08.00-19.00
Alle dager 09.00-22.00
Åpen
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider