Slider

Påmelding og startavgift fremover

Vi opplever dessverre alt for mange avmeldinger til de ukentlige turneringene; damedag, herredag, seniordag. Her følger viktig informasjon om påmelding, startavgift og avmelding/refusjon.

Påmeldingsfrist til de ukentlige turneringene er senest kl. 12.00 seks dager før spill. Påmeldingsfrist og avmeldingsfrist er den samme. Når påmeldingsfristen har gått ut er det ikke mulig å logge seg inn i GolfBox og slette turneringspåmeldingen selv.

Årsaken til at fristen er seks dager før spill skyldes kombinasjonen av regelen om at et aktivt medlem kan ha maks 2 bookinger liggende samtidig og at deltagelse i de ukentlige turneringene skal telle som 1 av 2 bookinger.

For at GolfBox skal kunne stenge for at et aktivt medlem ikke skal kunne ha flere enn 2 bookinger samtidig må hver enkelt påmelding til de ukentlige turneringene legges inn i selve bookingbildet. Siden aktive medlemmer kan booke starttid 5 dager før spill må administrasjonen legge turneringsdeltagelsen inn i starttidsbildet før bookingbildet åpner 5 dager før. Derav påmelding til turneringene 6 dager før spill.

Dessverre så opplever klubben svært mange avmeldinger i siste liten til turneringene. F. eks fikk vi inn 52 avmeldinger etter at avmeldingsfristen gikk i denne uken. Det er mange! Med overføring fra turneringspåmelding til starttidsbildet sier det seg selv at dette krever mye logistikk. I tillegg til å skape mye administrasjon skaper det også uforutsigbarhet for de som står på venteliste og som har lyst til å spille.

VIKTIG INFO. om betaling av startavgiften og eventuell refusjon

Betaling av startavgift (kr 75) på de ukentlige turneringene (damer, herrer og senior herrer) fremover gjøres på følgende måte:

  • Damer og Herrer: Tirsdag 22. juni betales i Pro Shop hos Stephen før utslag. Fra og med tirsdag 29. juni betales startavgiften i GolfBox*
  • Senior Herrer: Onsdag 16. juni og 23. juni betales i Pro Shop før utslag. Fra og med onsdag 30. juni betales startavgiften i GolfBox*

NB! * Startavgiften fremover refunderes kun dersom du står på venteliste og ikke får plass. Hvis du får plass og melder deg av etter avmeldingsfristen vil ikke startavgiften bli refundert.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08-17
Pro Shop: Alle dager 08-19
Spiseriet: Alle dager 09-22.30
Driving range: Alle dager kl. 08-21
Golfland


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 08.00-19.00
Alle dager kl. 09.00-22.30

Alle dager: kl. 08.00-21.00
.
.
.
.
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Spiseriet:
Driving range:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider