Slider

Klubbhusprosjektet

Det blir som kjent ikke gjennomført ekstraordinært årsmøte 21. mars. Etter planen vil møtet bli holdt før sommerferien.

Les mer …

Sommerens juniorkurs

Sommerens juniorkurs for barn og unge er klare for påmelding. Kursene er for alle uavhengig om man er medlem i Oslo Golfklubb eller ikke. Kursopplegget er noe endret fra tidligere år.

Les mer …

Årsmøte 2017

Ordinært årsmøte i klubben ble avholdt tirsdag 7. mars.  Peisestuen i klubbhuset var fullsatt av engasjerte medlemmer.

Les mer …

OGK Nytt

Årets første utgave av OGK Nytt er klart for lesing. Her får du oversikt over mye av det som skjer i tiden frem mot baneåpning.

Les mer …

Årsmøtedokumenter 2017

Klubbens ordinære årsmøte avholdes tirsdag 7.mars klokken 18:00 i klubbhuset på Bogstad. Årsmøtedokumentet er nå klart.

Les mer …

HCP Årsrevisjon

Etter hver sesong utføres det som kalles en Årsrevisjon. Den gjøres med bakgrunn i European Golf Associaton (EGA) handicapreglement.

Les mer …

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager kl. 09.00-17.00
Pro Shop: Alle dager kl. 08.00-19.00
Kafé: Alle dager kl. 09.00-22.00
Driving range: Alle dager kl. 09.00-21.00
Treningslokalet: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager kl. 09.00-17.00
Alle dager kl. 08.00-19.00
Alle dager kl. 09.00-22.00
Alle dager kl. 08.00-21.00
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider