Slider

Nytt klubbhus og nye oppgaver

Christian Aronsen og Roger Bakke.

Magnus Forssell og Leve Livet AS har inngått avtale om kjøkkendrift. Roger får ansvar for markedsføring og salg, og nylig ansatt, Christian Aronsen, blir golfansvarlig.

Det nye klubbhuset vil gi en god del nye arbeidsoppgaver. Langt flere enn dagens ansatte har kapasitet til å utføre i tillegg til sine vanlige gjøremål. Det inngås en ny avtale med Magnus Forssell og Leve Livet AS for kjøkkendriften. De vil stå for all servering i kafeen og til selskaper.

For å løse våre oppgaver har vi gjennomført en liten omorganisering av staben, i tillegg til at en ny mann er ansatt.
Roger Bakke vil fremover konsentrere seg om markedsføring og salg. Han får ansvar for inngåelse og oppfølging av partneravtaler på alle nivåer og gjennomføring av bedriftsturneringer. Han skal også være ansvarlig for innsalg og booking av arrangementer i det nye klubbhuset, det være seg konfirmasjoner, brylluper, jubileer, dagskonferanser eller andre selskaper. Dette skal koordineres med Magnus på kjøkkenet. Utleie av våre to møterom blir også Rogers ansvar. Oppgaven er spesielt viktig fordi klubbens leieinntekter baseres på omsetningen i kafeen og all servering for sluttede selskaper.

For å ivareta alle sider ved golfspillet har vi ansatt en ny mann; tidligere mangeårig proffspiller Christian Aronsen. Han får det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av alle turneringer utenom bedriftsturneringene, i samarbeid med turneringskomiteen. Christian er ansvarlig for at alt som hører til spillet på banen er på plass og i orden (baneoppsett, banemerking, scorekort, greenfee start-kit, startere, marshall og baneservice, i tillegg til turneringsadministrasjon fra A til Å). Om vinteren skal Christian ha ansvar for Golfland og styrketreningsrommet. Golfsimulatorene skal være operative, vaktlister utarbeides, oppgjør etter salg av timer og små kioskvarer hører også med.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08:30-16:30
Pro Shop: Stengt, kan nås på tlf. 22 50 54 92
Kafé: Stengt
Driving range: Stengt
Treningslokalet: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08:30-16:30
Stengt, kan nås på tlf. 22 50 54 92
Stengt
Stengt
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider