Slider

Nytt handicapsystem

I 2019 fikk vi en del nye golfregler, neste år trer et nytt handicapsystem i kraft - World Handicap System (WHS).

Golfen har i mange år hatt globale golfregler, utstyrsregler og regler for amatørstatus, men hele seks ulike handicapsystemer. Fra 2020 forenes disse til ett globalt handicapsystem og planlagt oppstart i Norge er 1. mars 2020.

Vi vil komme med mer informasjon nærmere sesongstart, men vil her er viktigste endringene.

  • All regulering av handicap skjer på bakgrunn av antall slag man har brukt. Ikke etter hvor mange stableford poeng man fikk på runden.
  • Ditt handicap skal være gjennomsnittet av de 8 beste av de 20 siste spilte runder. De færreste spiller 20 runder i året så de eldste av de 20 rundene kan gå flere år tilbake i tid.
  • Alle runder over 9 hull eller flere teller. Turneringsrunder eller «friendly games» spiller ingen rolle. Du skal ikke lenger si fra før spill om det er handicaptellende runde – alle runder teller.
  • Resultatlister fra turneringer kan fortsatt settes opp etter stableford poeng, men du blir ikke handicapregulert etter poeng – scoren gjøres opp etter slag.
  • Offisiell handicap starter på 54,0.
  • Ettersom de fleste av oss plukker opp av og til er systemet laget slik at på de hull vi plukker opp vil scoren bli din netto par på hullet + 2 slag.
    Eksempel: Hull 12 – par 4 – index 4. Du mottar et ekstra slag på hullet fordi ditt handicap gir deg 16 mottatte slag på banen. Du kommer ikke over dødens dal på to forsøk og plukker opp. Systemet vil da registrere 7 slag på det hullet (din par er 5 + 2 slag=7) I en stableforturnering vil du stryke hullet; 0 poeng.

Som følge av at handicap beregnes av de 8 beste av de siste 20 runder vil en 38-poengs runde ikke redusere ditt handicap med to x 0,x (avhengig av handicapkategori). Den kan i ekstreme tilfeller heve ditt handicap. Dette kommer vi tilbake til neste år. WHS oppdaterer handicap hver natt på grunn av en justeringsfaktor. Du vil derfor måtte vente til neste morgen med å se ditt nye handicap.

Les mer på NGF's nettsider

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager kl. 08:00-16:30
Pro Shop: Alle dager kl. 08.00-19.00
Kafé: Alle dager kl. 09.00-22.00
Driving range: Alle dager kl. 09.00-19.00
Treningslokalet: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager kl. 08.00-16.30
Alle dager kl. 08.00-19.00
Alle dager kl. 09.00-22.00
Alle dager kl. 08.00-19.00
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider