Slider

Lettelser i koronareglene

Smitten har gått betydelig ned og Oslo Golfklubb fortsetter veien tilbake til normalen. I slutten av forrige uke fikk vi nye koronalettelser.

Fra og med 16. juni kunne Oslo kommune følge de nasjonale råd og regler for arrangementer, trening og idrettsanlegg. De generelle individuelle smittevernreglene gjelder imidlertid fortsatt.

Med de nye lettelsene gjelder følgende regler ved spill på Oslo Golfklubb:

  • Alle må fortsatt holde minst 1 meter avstand til andre. Dette gjelder også for beskyttede personer. Unntaket er om man er fra samme husstand.
  • Shotgun-start tillates og turneringer arrangeres som normalt.
  • Scorekort på papir kan benyttes som normalt i en selskapsrunde. I turneringer ønsker klubben at spillerne benytter mobil scoreinntasting.
  • Bunker skal rakes etter bruk og regelen om ballplassering fjernes.
  • Flagget skal stå i hullet og ikke fjernes ved putting. Dette har klubben valgt til tross for at det åpnes for at én av spillerne i hver gruppe kan ta flaggstangen ut av hullet ved å benytte et rent håndkle, klut eller annen liknende gjenstand som forhindrer direkte berøring av flaggstangen. Den samme spilleren som tok flaggstangen ut, må sette den tilbake i hullet ved å benytte samme gjenstand. Årsaken til at spillere på Oslo GK skal la flagget stå er for å legge til rette for at banen kan spilles på 4 timer.
  • Gitt punktet ovenfor vil det fortsatt tilrettelegges for at ballen ikke går helt ned i hullet slik at ballen kan fjernes uten kontakt med hullkant eller flaggstang.
  • Premieutdeling kan gjennomføres som normalt.

De generelle koronareglene som fortsatt gjelder, er:

  • Føler du deg syk, hold deg hjemme
  • Host i albuekroken
  • Vask/desinfiser hendene ofte

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08.00-17.00
Pro Shop: Mand-fred:10-16, lørd:10-14
Spiseriet:
Tirsd-fred: 11.00-16.00
Lørdag: 12.00-16.00
Driving range: Stengt
Golfland: Åpent


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Mand-fred: 10-16, lørd: 10-14
Tirsd-fred: 11.00-16.00
Lørdag: 12.00-16.00
.
Stengt
Åpent
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Spiseriet:


Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider