Slider

Ny rekord!

- Bidraget fra Golfmarkedet er et kjærkomment tilskudd til klubbens juniorsatsing og i år ble det satt ny salgsrekord, forteller Robin Pettersson.

Årets golfmarked ble avviklet søndag 30. april i simulatorsenteret Golfland. Klokken ti åpnet dørene og køen av kjøpelystne golfere stormet inn og mange kunne fornøyd ta med en fin fangst hjem.

Oslo Golfklubb har en stor juniorsatsing med omtrent 250 barn og unge i trening. Golfmarkedet er et viktig bidrag til denne satsningen hvor 30 prosent av salgssummen går til klubben og bidrar til å holde kursavgiften nede.

Selv om målsettingen ble nådd med god margin satses det videre for å gjøre markedet enda bedre. Robin Pettersson, som har hatt ansvaret de siste årene, vet hva som skal til.
- I år fikk vi inn veldig mye bra utstyr, både fra privatpersoner og enkelte leverandører. Holder golfinteressen seg på dagens nivå, og klarer vi å få inn enda mer golfutstyr, er potensialet veldig stort, sier Robin.

Robin benytter anledningen til å takke alle som bidro.
Det er mange som bidrar hvert år og uten de frivillige hadde det ikke vært mulig å gjennomføre. Jeg retter derfor en stor takk til alle som hjalp oss med avviklingen, sier Robin.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Alle dager 08-20
Pro Shop:
Alle dager 09-18
Spiseriet:
Alle dager 09-22
Driving range
Åpen alle dager 08-21


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 09.00-18.00

Alle dager 09.00-22.00

Alle dager 08.00-21.00
Alle dager 08.00-2000

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider