Slider

Ny Herregruppe i Oslo Golfklubb

Oslo Golfklubb har lenge hatt et aktivt og organisert miljø for klubbens juniorer, damer og senior herrer, men et tilsvarende tilbud for klubbens resterende herrer er nytt.

Gjennom høsten 2020 har en arbeidsgruppe bestående av Andreas Forgaard, Truls Gundersen, Henrik Hagness, Henrik Haukeland, Thor Jusnes, Lars Erik Rødland, Knut Thjømøe, Christian Tollefsen og Per Kristian Winge hatt hyppig møtevirksomhet og sammen stiftet «Herregruppa i Oslo Golfklubb».

Gruppen er bredt sammensatt av ivrige herregolfere på tvers av flere aldersgrupper, og felles for dem alle er et ønske om å skape et åpent og inkluderende golfmiljø for alle.  

OGK har fått et tilsig av flere nye medlemmer de siste årene og medlemsundersøkelsen fra 2020 viser at klubben har et stort forbedringspotensial på sosiale. Dette er en utfordring Herregruppen ønsker å ta på alvor og bidra i positiv retning for klubben som helhet.

For kommende sesong planlegger gruppa flere sammenkomster hvor herregolferne kan møtes både på det sportslige og sosiale plan:

  • Herredag hver tirsdag ettermiddag fra kl 15-17 med egen nettoslagsturnering og påfølgende treff i klubbhuset etter runden
  • Sosiale treff i klubbhuset ved golfturneringer på TV
  • Ryder Cup mot Haga 18. – 19. sep
  • Kick-off tur til Kragerø Golf & Spa Resort 23.- 25- april
  • Sommer- og sesongavslutninger
  • Simulatorserie i Golfland i vinterhalvåret
  • Treningsgrupper med klubbens proer

Herregruppen inviterer herved alle klubbens herrer fra 22 år og oppover til å melde seg inn facebook-gruppen vår «Oslo Golfklubb Herregruppe» for å følge med på informasjonen som publiseres der.

Det er opprettet en side for Herregruppen hvor du kan lese mer om herregruppen og planene for sesongen 2021. Klikk her for å lese mer.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 09.00-17.00 (hverdager)
Pro Shop: Stengt
Spiseriet:
Mandag-fredag: Stengt
Lørdag og søndag: Stengt
Driving range: 09-19, Lørd/sønd: 10-18
Golfland: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

09.00-17.00 (hverdager)
Stengt
Mandag-fredag: Stengt
Lørdag og søndag: Stengt
.
09-19, Lørd/sønd: 10-18
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Spiseriet:


Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider