Slider

Takk for svar!

Årets medlemsundersøkelse er gjennomført og vi takker alle medlemmer som satte av tid til å gi klubben sine svar. Hvem som vant premie finner du her.

Områdene som evalueres er banen, klubbens sosiale miljø, kafé, treningsfasiliteter, proshop, trening, ledelse og informasjon, samt priser og produkter.

Medlemsundersøkelsen sendes ut til alle medlemmer i klubben, dvs. både passive og aktive. Over 520 medlemmer evaluerte banen, mens klubbens sosiale miljø fikk inn hele 573 tilbakemeldinger. Lavest antall svar fikk område trening, siden det kun er de som tar pro timer eller deltar i en treningsgruppe som svarer.

De aller fleste områdene viser en positiv utvikling. Verdt å trekke frem er kafeen som øker med 8 poeng. Priser og produkter får også en positiv fremgang med to poeng. Ledelse og informasjon får samme score som i fjor, mens bane og proshop går ned med ett poeng.

Ambassadørscoren, dvs. i hvilken grad man vil anbefale klubben til familie, venner og kollegaer, viser en positiv utvikling når sammenligner med tallene fra 2018.

Totalt var svarprosenten på 29 prosent noe som danner et godt grunnlag for videre evaluering. Klubben går nå inn i en periode hvor vi skal sette nye mål og tiltak basert på tilbakemeldingene vi har fått.

Trekkpremier blant deltagerne

For å motivere medlemmer til å sette av tid til å svare på spørsmålene hadde vi i år tre trekkpremier. Vinnerne av:

  • 9 hulls banespill i 2019 med Jørgen Sevilhaug ble Claus Frimann-Dahl
  • Gavekort i kafeen på kr 500,- ble Jesper Vik
  • Gavekort på kr 500 i proshop ble Stein Ove Bakke-Hanssen

Vinnerne blir kontaktet direkte.

Takk for en fin sesong! Nå ser vi frem til 2020 med nytt klubbhus og mye spennende å ta tak i.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager kl. 09.00-17.00
Pro Shop: Alle dager kl. 08.00-19.00
Kafé: Alle dager kl. 09.00-22.00
Driving range: Alle dager kl. 09.00-19.00
Treningslokalet: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager kl. 09.00-17.00
Alle dager kl. 08.00-19.00
Alle dager kl. 09.00-22.00
Alle dager kl. 08.00-19.00
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider