Slider

Medlemsundersøkelse, runde 2

Torsdag 4. august sendes årets 2. runde av medlemsundersøkelsen ut til 1/3 del av medlemsmassen over 15 år. Klubben håper at mange setter av tid og gir sine svar.

Tidligere år har klubben sendt ut medlemsundersøkelsen til alle medlemmer medio september. I år sendes undersøkelsen ut i tre omganger. 1/3 av klubbens medlemmer mottar undersøkelsen ved hver utsendelse. Første runde ble sendt torsdag 16. juni. På torsdag neste uke vil 1/3 av medlemmene motta årets andre utsendelse.

Golfspilleren i Sentrum (GIS) er, som i de foregående årene, verktøyet klubben benytter. Undersøkelsen sendes ut per mail og avsender er "Player 1st". I emnefeltet står det "Oslo Golfklubb: Medlemsundersøkelse".

Klubben håper med dette at mange gir svar på sesongens 2. runde av medlemsundersøkelsen. Gi oss dine konstruktive tilbakemeldinger slik at fokus rettes mot områder som trenger klubbens oppmerksomhet.

Alle som deltar blir med i trekningen av følgende premier som kan brukes i 2022 og 2023:
1. Gavekort i Spiseriet, verdi kr 500,-
2. Gavekort i Spiseriet, verdi kr 300,-
3. Gavekort i Pro Shop, verdi kr 300,-

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08-17
Pro Shop: Alle dager 08-19
Spiseriet: Alle dager 09-22.30
Driving range: Alle dager kl. 08-21
Golfland


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 08.00-19.00
Alle dager kl. 09.00-22.30

Alle dager: kl. 08.00-21.00
.
.
.
.
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Spiseriet:
Driving range:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider