Slider

Daglig leder har ordet

Hvilket år vi er inne i! Kald og tørr vår, varm og tørr juni etterfulgt av en periode med mye nedbør, toppet av helgens enorme nedbørsmengder og banestenging. Likevel, det spilles mye golf.

Til tider er det vanskelig å få starttid. Turneringene har god deltagelse. Til nå har fler enn 500 unike medlemmer deltatt i minst en turnering. 

Baneavdelingen gjør en kjempeinnsats og klarer å presentere en bane med veldig gode forhold. Trenerne står på med ca. 250 barn/unge i trening, individuelle pro-timer og medlemskurs. I administrasjonen jobber vi iherdig med alle turneringer, informasjon i mange kanaler og alt som må til for å holde klubben i gang. Går alt etter planen skal klubbens nye nettsider lanseres 1. november. Med andre ord "det er full rulle".

Økonomisk går det meste etter planen. Noen utfordringer på anlegg og i klubbhuset er det alltid, men i det store og hele er vi fornøyde. Greenfee er lavere enn i fjor, vi tror været er det meste av forklaringen. Medlemsavgifter, treningsavgiftene og salgsinntektene er som planlagt. Andre elementer avgjøres i årets siste fire måneder. Kostnadsmessig ligger vi foreløpig lavere enn budsjettert, men det er fortsatt mye igjen av året. Vi nedbetaler på gjelden i et godt tempo og er heldige som har hoveddelen av lånet med fast rente, klart lavere enn dagens flytende rente.

Vi takker alle som svarte på medlemsundersøkelsen nå i august. Dere som ikke fikk den nå vil få den tilsendt medio september. Dette er deres mulighet til å gi konkrete tilbakemeldinger til klubben. Svarene tar vi til oss og forsøker å justere saker og ting dere melder inn. Eksempel: Etter deres tilbakemeldinger har iverksatt tiltak for raskere greener nå i august. Andre saker; som «for mange week-end turneringer» får vi ikke løst i inneværende sesong. Alt tar vi med oss inn i evaluering og planlegging for neste år.

Fasaden på klubbhuset ble dessverre ikke som ønsket. Deler av steinen løsner og fagfolket tror det kommer til å fortsette hvis intet gjøres. Vi er i dialog med entreprenøren og hva fremtidig løsning blir avklares forhåpentlig i løpet av noen uker nå i høst.

I 2024 blir klubben 100 år. Dette skal markeres med mye golf og sosial hygge. Vi har laget en egen jubileumslogo for anledningen. Alle medlemmer, gammel som ung, skal kunne delta på minst et jubileumsarrangement. Datoen er 13. juni og vi har dedikert perioden mellom 8. og 16. juni til arrangementene. Det vil bli jubileumseffekter til salg, markering av historien på banen og annet. Jubileumskomiteen er godt i gang med programmet for jubileet. Mer info. kommer.

Planleggingsarbeidet med kommende innendørssesong i Golfland har startet. Vi ser til undersøkelsen dere besvarte tidligere i år og ser hva vi får til. Service og tilbud, åpningstider og priser, alt skal vurderes og fastsettes. Abonnement, verdikort (klippekort), løssalg og drop-in. Alt skal på plass. Det blir noen endringer i den sosiale sonen. Kanskje noe annet nytt også. Tilbudet til medlemmene skal være rimeligere enn til andre. Mer info. kommer om få uker.

Det er fortsatt mange uker igjen av utendørssesongen. Vi ser at mange av de forhåndskjøpte medlems gjestebillettene ikke er brukt. Vi håper de aller fleste får brukt sine. Husk at når banen stenger er billettene verdiløse.

Med ønske om en fin golfhøst.

Hilsen daglig leder Niels Vik

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Mand.-torsd. 09-22
Fred. 09-20
Lørd./sønd.10-20
Pro Shop:
Se menyvalg Pro Shop
Spiseriet:
Se menyvalg "Spiseriet"
Driving range:
Stengt for sesongen


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Se menyvalg "Pro Shop"

Se menyvalg "Spiseriet"

Stengt for sesongen

Mand.-torsd.: 09.00-22.00
Fredag: 09.00-20.00
Lørd./sønd.: 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider