Slider

Hva skjer fremover?

Proene Caroline Diethelm og Jørgen Sevilhaug pakker ut møbler som har ankommet klubbhuset.

Til tross for koronakrisen jobber klubben etter beste evne mot en ny golfsesong.

Klubbhuset
Overtakelsen av klubbhusets innvendige arealer fant sted
6. mars og vi er nå inne i en periode hvor feil og mangler utbedres samtidig som vi har startet innflyttingsprosessen med møbler og annet utstyr. Dette arbeidet vil pågå i noe tid fremover og klubbhuset vil ikke være åpent for andre enn fagfolk og ansatte.

Arbeid utvendig gjenstår og entreprenøren er i gang med å bygge adkomstrampene som spillerne skal benytte ned til ankomstsonen foran klubbhuset og ned til driving rangen/driftsbygningen.
Arealer rundt klubbhuset skal justeres og planeres, og det skal klargjøres for legging av ferdiggress.
Tirsdag 14. april starter arbeidet med å asfaltere parkeringsplassen. Overtakelse av utvendige arealer er avtalt til tirsdag 21. april.

Banen
Overvintringen på banen har gått bra og greenene ser fine ut så langt. Teestedene og fairwayene har noe soppskader, men dette tror vi vil løse seg når varmen kommer. Mye kan fortsatt skje i perioden fremover og den største faren er at gresset kan bli utsatt for frysetørking. I de nærmeste dagene skal vanningsanlegget fylles med vann og klargjøres for bruk.  Det er langt ut greenduker og arbeidet med å tromle og reparere mekaniske vinterskader er igangsatt.

Omprioritering av oppgaver
All idrettsaktivitet ved klubben er stoppet. Det innebærer blant annet at juniortreningen, damenes vintertrening og pro timer er kansellert. Ansatte som dermed ikke får utføre sine vanlige arbeidsoppgaver bistår klubben på andre måter, enten det er ute på banen eller i forbindelse med klubbhusprosjektet.

Flere ansatte sitter i karantene grunnet utenlandsopphold og jobber dermed fra hjemmekontor. Klubben ber derfor om at alle henvendelser skjer via telefon eller e-post.

IMG5010forminsket
IMG5016forminsket
IMG5017forminsket
IMG5013formsinet

 

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 08.00-17.00 (hverdager)
Pro Shop: Alle dager 08.00-19.00
Spiseriet:
Mand-fred: 09.00-22.30
Lørd-sønd: 09.00-22.30
Driving range: Alle dager 08.00-19.00
Golfland: Fra 7. juni kl. 09.00-20.00


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 08.00-19.00
Mand-fred: 09.00-22.30
Lørd-sønd: 09.00-22.30
.
Alle dager 08.00-19.00
Alle dager 09.00-20.00
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Spiseriet:


Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider