Slider

GEO sertifisert for tre nye år

Oslo Golfklubb har igjen lykkes med å bli miljøsertifisert gjennom Golf Environment Organisation (GEO).

GEO sertifiseringen er omfattende og den er utviklet spesielt på områder i bransjen som omfatter drift og vedlikehold golfanlegg (bane og bygninger), golfutvikling og renovering.

Utmerkelsen betyr at klubbens fokus på miljø innfrir GEO-sertifisieringens krav og at klubben drifter etter en troverdig miljøstandard på tvers av natur, ressurser og fellesskap.

"Oslo GolfKlubb is a pioneer with sustainability work in the golf sector in Norway and has bold aims, not least the genuine collaboration with researchers concerning turf grass and biodiversity. It will be interesting to follow the club in the future and see what the new clubhouse will bring when it comes to the sustainability work, such as energy, waste treatment and organic and local food at the new restaurant."
Mårten Wallberg
GEO accredited Independent Verifier

Som første golfklubb i Norge ble Oslo Golfklubb miljøsertifisert i 2013. Sertifiseringen må fornyes hvert tredje år – første gang i 2016 og nå i 2019. 
Det er en betydelig innsats som er lagt ned fra klubbens side for å få fornyet sertifiseringen. Mange har vært involvert i deler av prosjektet, men en spesielt stor takk rettes til Albert Holmgeirsson som har holdt i trådene og ledet prosjektet vel i havn.

Klikk her for å lese mer om Golf Environment Organisation (GEO). 

 

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager kl. 09.00-17.00
Pro Shop: Alle dager kl. 08.00-19.00
Kafé: Alle dager kl. 09.00-22.00
Driving range: Alle dager kl. 09.00-19.00
Treningslokalet: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager kl. 09.00-17.00
Alle dager kl. 08.00-19.00
Alle dager kl. 09.00-22.00
Alle dager kl. 08.00-19.00
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider