Slider

Familieventelisten 2019

Familieventelisten gir aktive medlemmer i Oslo Golfklubb anledning til å ønske ett familiemedlem inn som medlem i klubben fra 2020. Frist for oppføring er 1. november.

Listen blir rangert etter det aktive medlemmets ansiennitet i klubben.

Familieventelisten settes opp som følger

Aktive medlemmer (ordinære aktive medlemmer, ikke samarbeidspartnere eller sponsorer) må innen 1. november sende skriftlig beskjed til klubben om at de ønsker å føre ett nært familiemedlem opp på listen. Et nært familiemedlem defineres som forelder, besteforelder, ektefelle, samboer etter lovens forstand (samme adresse i minst 2 år), barn eller barnebarn.

Det er kun i direkte nedadgående og oppadgående linje i familierelasjon som teller. Et medlem kan ikke få inn sin tante eller onkel. Likeledes er ikke svigerdøtre/sønner eller nevøer ansett som nært familiemedlem i denne sammenheng. Det kan bare søkes for ett familiemedlem i året.

Familielisten slettes etter opptak, så ønsker som ikke blir innfridd må eventuelt sendes inn på nytt året etter.

Kriterier for rangering av listen

Det aktive medlems ansiennitet (medlemskap i 40 år teller mer enn medlemskap i 20 år) er tellende. Det gis tilleggsansiennitet for deltakelse i styreoppnevnt komité (4 år i Anleggskomiteen gir 4 års tillegg til medlemsansienniteten).

Begrensning

Et aktivt medlem som får inn et familiemedlem vil få 5 års karantene før han/hun igjen kan få inn et familiemedlem (forutsatt at familiekvoten fylles opp av andre). Uten slik begrensning vil ett og samme medlem få inn 2-3-4-5 familiemedlemmer før andre får inn sitt første familiemedlem.

Det anses som en selvfølge at alle som setter seg på familieventelisten takker ja til medlemskap hvis medlemskap blir tilbudt. Kostnadene ved innmelding i klubben er som følger:

Personer fra og med 22 år:

Innmeldingsavgift: kr 50 000,- som forfaller i januar 2020. Klubben tilbyr betalingsordning ved behov. 

Personer under 22 år:

Innmeldingavgift: kr 7000,- som forfaller i januar 2020. De resterende kr 43 000,- forfaller det året det nye medlemmet fyller 22. Klubben tilbyr da betalingsordning ved behov.

I tillegg til innmeldingsavgiften kommer den årlige kontingentet. Les mer om klubbens kontingentkategorier.

Slik går du frem for oppføring på familieventelisten

Send en e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Vi trenger følgende informasjon:

Aktivt medlem:

  • Navn og medlemsnummer
  • Antall komitéår
  • Adresse
  • Familierelasjon til den person det søkes for

Familiemedlem som skal føres opp:

  • Navn og adresse
  • E-post
  • Mobilnummer
  • Info. om vedkommende er oppført på administrativ venteliste
  • Medlemskap i annen klubb

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager kl. 08:00-16:30
Pro Shop: Alle dager kl. 08.00-19.00
Kafé: Alle dager kl. 09.00-22.00
Driving range: Alle dager kl. 09.00-19.00
Treningslokalet: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager kl. 08.00-16.30
Alle dager kl. 08.00-19.00
Alle dager kl. 09.00-22.00
Alle dager kl. 08.00-19.00
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider