Slider

Booking og selskapsspill

Baneåpningen på torsdag 7. mai nærmer seg. Her kan du lese mer om regler for booking og handicaptellende selskapsspill.

Booking og avbestilling

Her er en gjennomgang av klubbens bookingregler:

 • Faste starttider er i utgangspunktet fra kl. 07.36-19.54, men for blant annet å redusere belastningen på banen i den første tiden vil det inntil videre ikke være mulig å bestille starttid før klokken 10.00. Siste starttid hver time vil også være blokkert for spill.
 • Medlemmer kan booke fem dager før fra kl. 07.36 (skal du f. eks bestille tid til en torsdag, kan du booke fra kl. 07.36 på lørdagen før).
 • I tillegg til å logge seg inn i GolfBox kan medlemmer fra og med 7. mai også ringe starter på tlf. 22 51 05 65 for starttidsbestilling. Åpningstiden i startboden vil være kl. 10.00-18.00.
 • Enhver spiller som har reservert starttid skal registrere seg hos starter før spill.
 • Banen er ikke åpen for «early birds» inntil videre.
 • Avbestilling av starttid skal skje innen kl. 20.00 dagen før spill (i GolfBox eller til starter). Det gjelder uansett hvilket klokkeslett som er booket påfølgende dag.
 • Golfbil er tillatt, men det er kun anledning til å være én person i bilen.
 • Les mer om 9 hulls booking i GolfBox.

Hcp-tellende selskapsrunder

NGF informerte klubbene 17. april om at selskapsrunder skal kunne være handicaptellende gitt at man følger covid-19 relaterte modifiseringer av golfreglene. Det betyr at når en selskapsrunde er spilt etter golfreglene og i tråd med modifiseringene, er runden handicaptellende og skal registreres i GolfBox.

Scorekort og registrering av score

 • Spillere skal selv registrere sine egne hullscorer på scorekortet – markør skal ikke gjøre dette.
 • Markør skal ikke fysisk signerer for spillerens hullscorer, men noen form for muntlig bekreftelse må benyttes.
 • Score skal spiller selv legge inn i GolfBox og sende for godkjenning til markør.

Flaggstangen
Flaggstangen skal alltid stå i hullet, også ved spill på greenen. Hvis flaggstangen må berøres slik at den kan stå sentrert i hullet skal spilleren bruke en kølle.

Merkestaker
Alle merkestaker defineres som uflyttbare hindringer. Fritak kan tas etter regel 16.1

flagg

Hull på green
Det vil gjøres modifikasjoner av hullet slik at ballen ikke faller helt ned i bunnen av hullet (se eksempel bilde under).
Når en ball er i ro etter et slag, og noen del av ballen er i hullet under greenens overflate anses ballen å være hullet ut, selv om ikke hele ballen er under greenens overflate. Hvis ingen deler av ballen er i hullet under greenens overflate, er ballen ikke hullet ut og må bli spilt som den ligger.

Bunkere
Det vil ikke være noen raker ute på banen. Spillerne oppfordres til å jevne ut sanden etter beste evne ved å bruke sine føtter eller en kølle. En spiller får ikke fritak pga. en dårlig rakt bunker.

Etikette
Vi benytter anledningen til å minne om klubbens etiketteregler. Vis derfor hensyn, ta vare på banen og følg de enkle retningslinjene.

 • Reparer nedslagsmerker og gjør det korrekt. En stolt golfer reparerer også andres merker.
 • Oppslått torv skal legges tilbake og trykkes godt ned i underlaget.
 • Unngå å ferdes mellom bunker og green. Disse områdene er smale og vil fort bli skadet. Dette gjelder også alle med bærebag.
 • Full prøvesving tas utenfor tee. Tee er et begrenset og sårbart gressfelt.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager kl. 08:00-16:30
Pro Shop: Alle dager kl. 08.00-19.00
Kafé: Alle dager kl. 09.00-22.00
Driving range: Alle dager kl. 09.00-19.00
Treningslokalet: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager kl. 08.00-16.30
Alle dager kl. 08.00-19.00
Alle dager kl. 09.00-22.00
Alle dager kl. 08.00-19.00
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider