Slider

Årsmøtet

Ordinært årsmøte i Oslo Golfklubb ble avholdt i går kveld med 40 medlemmer tilstede. 

På grunn av koronasituasjonen ble årsmøtet som i utgangspunktet skulle vært avholdt tirsdag 19. mars avholdt i går kveld. Det ble et rolig og effektivt møte med ca. 40 medlemmer tilstede.

Styreleder, Jens-Ove Hagen, ønsket alle velkommen. Innkallingen ble godkjent og Elisabeth Seeberg ble valgt til ordstyrer. Niels Vik ble valgt som protokollfører, mens Tove Ringnes og Einar Skogstad fikk æren av å signere den.

Elisabeth Seeberg overtok roret og geleidet forsamlingen effektivt gjennom de forskjellige sidene i årsmøtedokumentet. Årsberetningen og komiterapportene ble enstemmig vedtatt.

Heder og ære

Jens-Ove Hagen delte ut plankett og blomster til avtroppende komiteledere. Bent Hinze for sin innsats i Anleggskomiteen og Erik Hagen for innsatsen gjennom mange år i Turneringskomiteen. Årets frivilligpris ble delt ut til Erik Woods, men han var dessverre ikke tilstede.

Årsmøtet nyhet1  Årsmøtet nyhet2

Daglig leder, Niels Vik, leste deretter opp sekkepostene i konsernregnskapet og deretter klubbregnskapet. Regnskapet, revisors rapport og kontrollkomiteens rapport ble enstemmig godkjent for det var tid for å behandle innsendte forslag.

Styrets forslag om å opprette et disiplinærutvalg for behandling av saker som gjelder brudd med idrettens lover og bestemmelser, og OGK’s regler og verdigrunnlag ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble tre innsendte forslag fra Per Kristian Winge behandlet.
Forslaget om lik pris på alle medlemskap uavhengig av fast registrert bosted ble vedtatt, men med en overgangsperiode. Årsmøtet vedtok dermed at kontingent for Passiv Utland skal heves med kr 350,- i 2020 og ytterligere kr 2000,- i 2021.
Forslaget om lik pris på medlemskap uavhengig av ansiennitetsår/alder som medlem ble nedstemt.
Forslaget om at medlemskategoriene Passiv Junior og Passiv Student uten spillerett bør ha lavere kontingent enn TM2 (tidsbegrenset medlemskap for barn/unge i trening) som har full spillerett ble nedstemt.

Niels Vik ledet forsamlingen gjennom kontingentdiskusjonen. Christian Anker-Rasch var bekymret for rekrutteringen og mente kontingentsatsene for juniorer er for høye. Han ba styret se på forholdene og komme tilbake på årsmøtet i mars 2021 med sine vurderinger og eventuelle forslag.
Styrets forslag til kontingenter og avgifter ble enstemmig vedtatt.

Sekkepostene i budsjettet ble deretter gjennomgått og vedtatt som fremmet.

Erik Hagen, medlem i Valgkomiteen, presenterte komiteens innstilling og styret består av:
Styreleder: Jens-Ove Hagen
Nestleder: Lars Olaf Sterud
Styremedlem: Cecilie Ditlev-Simonsen
Styremedlem: Christopher Raanaas
Styremedlem: Ingrid Hagen
Styremedlem: Markus Leandersson
Varamedlem: Thomas Selbekk

Kontrollkomiteen ble valgt og består av Jens N. Engelstad (leder), Catharina Aasheim (medlem), Axel Roll (medlem) og Roar Gaustad (varamedlem).

Styrets forslag til valgkomité ble enstemmig vedtatt og komiteen består av Jan Aaseth (leder), Anette Bech (medlem), Erik Hagen (medlem) og Camilla Raanaas Juell (varamedlem).

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 09.00-17.00 (hverdager)
Pro Shop: 09.00-16.00, lørd: 10.00-14.00
Spiseriet:
Mandag-fredag: kl 11.30 - 16.00
Lørdag og søndag: Stengt
Driving range: Stengt
Golfland: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

09.00-17.00 (hverdager)
09.00-16.00, lørd: 10.00-14.00
Mandag-fredag: 11.30-16.00
Lørdag og søndag: stengt
.
Stengt
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Spiseriet:


Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider