Slider

Årskontingent 2022

Årskontingenten for 2022 sendes ut i januar med forfall i april. Les mer om styrebestemte kontingentsatser og nye kontingentkategorier for det kommende året.

Hvert år benytter klubben kassakreditt for å kunne betale påløpte kostnader og overholde betalingsfristene gjennom vinteren. Dette gir en merkostnad som klubben ønsker å unngå.

Som tidligere varslet vil årskontingenten sendes ut til alle medlemmer i januar 2022. Formelt er det årsmøtet, planlagt til 17. mars, som vedtar alle kontingentsatser. Vi har forståelse for at noen vil vente med betaling til dette er gjort. Forfallsdatoen på kontingentfakturaen settes derfor til to uker etter årsmøtet. Klubben håper likevel at mange betaler fakturaen tidlig for å hjelpe oss ut av kassakreditten.

Nye kontingentkategorier for medlemmer i alderen 22-29 år

Medlemmer i alderen fra og med 22 år og til og med 28 år har fått rabatt på medlemskontingenten ved innsendelse av studentdokumentasjon. Denne ordningen avvikles i 2022 og alle aktive og passive medlemmer i alderen fra og med 22 år og til og med 29 år registreres automatisk med kategoriene «Aktiv Ung Voksen» eller «Passiv Ung Voksen».

Satsene for årskontingent 2022

Satsene for medlemskontingenten er basert på styrets forslag til årsmøtet som er planlagt til 17. mars 2022. 

KategoriPris krInformasjon og krav
Aktiv Voksen15250For medlemmer fra og med 30 år og oppover.
Aktiv Ung Voksen7100Gjelder for medlemmer fra og med 22 år til og med 29 år.
Aktiv junior 4-9 år1000
Aktiv junior 10-15 år2000
Aktiv junior 16-21 år3000
TM13000Tidsbegrenset medlemskap som gjelder for barn/unge i treningsgruppe. Medlemskapet varer så lenge man deltar i en treningsgruppe.
TM22000Tidsbegrenset medlemskap som gjelder barn/unge i treningsgruppe. Medlemskapet varer så lenge man deltar i en treningsgruppe.
TM3500Tidsbegrenset medlemskap som gjelder barn i treningsgruppe. Medlemskapet varer så lenge man deltar i en treningsgruppe. Kontingenten er bakt inn i treningsavgiften.
Passiv Voksen5300For medlemmer fra og med 30 år og oppover. Må betale greenfee for spill på banen.
Passiv Ung Voksen1800Gjelder for medlemmer fra og med 22 år til og med 29 år. Må betale greenfee for spill på banen.
Passiv junior 4-9 år500Må betale greenfee for spill på banen.
Passiv junior 10-21 år1000Må betale greenfee for spill på banen.
Midl. medlem22000Kun ambassadører m/ektefelle. Ingen venteliste.
Støttemedlem500Kun for tidligere medlemmer som ønsker å melde seg ut av klubben men fortsatt ønsker tilgang til fasiliteter i klubbhuset og treningsområder på banen. Som støttemedlem er man å betrakte som utmeldt av klubben og har ingen spillerett på banen.
Æresmedlem      -Innvilges av styret.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08.00-17.00
Pro Shop: Mand-fred:10-16, lørd:10-14
Spiseriet:
Tirsd-fred: 11.00-16.00
Lørdag: 12.00-16.00
Driving range: Stengt
Golfland: Åpent


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Mand-fred: 10-16, lørd: 10-14
Tirsd-fred: 11.00-16.00
Lørdag: 12.00-16.00
.
Stengt
Åpent
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Spiseriet:


Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider