Slider

Årskontingent 2022 fakturers i januar

For å redusere kostnader i forbindelse med kassakreditt vil alle medlemmer i klubben motta faktura for årskontingenten i januar 2022. 

Hvert år pleier golfklubben å benytte seg av kassakreditt for å kunne betale påløpte kostnader og overholde betalingsfristene gjennom vinteren. Dette medfører en tilleggskostnad som klubben ønsker å unngå. Målet er at klubben får en likviditet sterk nok til å klare seg gjennom vinteren uten å betale for å trekke på en kassakreditt. For å oppnå dette vil årskontingenten sendes ut til alle medlemmer i januar 2022.

Satsene for årskontingenten for de ulike medlemskategoriene vil basere seg på styrets forslag til årsmøtet i mars 2022. Styrets forslag til årskontingent for de forskjellige kategoriene vil bli publisert på nettsiden når satsene er bestemt.

Klubben har forståelse for at enkelte kan ha det økonomisk trangt i januar, og vil da bidra med å finne en nedbetalingsordning.

Studentrabatt?

Medlemmer i alderen fra og med 22 år til og med 28 år vil ved innsendelse av studentdokumentasjon innen 20. februar 2022 få studentrabatt i form av en refusjon/tilbakebetaling på årskontingenten. De som er registrert som Aktiv vil da endres til kategorien Aktiv Student, mens de som er registrert som Passiv endres til Passiv Student.

Alle studenter må sende inn dokumentasjon hvert år. Gyldig studentdokumentasjon er:

  • kopi av brev/e-post utstedt fra skole/universitet som bekrefter studietilværelsen for gjeldende år.
  • kopi av studiebevis med kvittering for betalt semesteravgift for gjeldende år.

Forsiden av studentkortet er alene ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08.00-17.00
Pro Shop: Mand-fred:10-16, lørd:10-14
Spiseriet:
Tirsd-fred: 11.00-16.00
Lørdag: 12.00-16.00
Driving range: Stengt
Golfland: Åpent


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Mand-fred: 10-16, lørd: 10-14
Tirsd-fred: 11.00-16.00
Lørdag: 12.00-16.00
.
Stengt
Åpent
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Spiseriet:


Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider