Slider

Alt om Torsdagsmatch

Hver torsdag gjennom hele golfsesongen spilles det Torsdagsmatch på Bogstad. Her er en gjennomgang av turneringen og hvordan den fungerer.

Turneringen er forbeholdt klubbens medlemmer. Selve navnet i seg selv er misvisende da det ikke spilles match-format, men netto slag og stableford avhengig av klasse.

Som deltager i en Torsdagsmatch bestiller man starttid i GolfBox og bestemmer selv hvem man skal spille sammen med. Så lenge koronasituasjonen varer skal spillere selv registrere sine egne hullscorer på scorekortet – markør skal ikke gjøre dette. Markør skal ikke fysisk signerer for spillerens hullscorer, men noen form for muntlig bekreftelse må benyttes.

Før man slår ut må deltakere registrere seg på deltagerlisten i Pro Shop og betale startkontingenten.
Etter endt spill skal scorekortet leveres i den blå scorekort-kassen (bildet lenger ned på siden) som henger på startboden. Scorekortet blir deretter registrert i GolfBox.

NB! Digital betaling av startkontingent – og mobil scoreinntasting

Klubben jobber med å få på plass digitale løsninger for Torsdagsmatchen og andre turneringer, herunder digital betaling av startkontingent og mobil scoreinntasting. De kommende ukene tester vi ut løsningene på enkelte av medlemmene for å vurdere om dette vil fungere for majoriteten av medlemsmassen. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon når løsningene er innarbeidet og klare til bruk.

Alt om Torsdagsmatch scorekortkassen forminsket

Premier hver torsdag

Det deles ut premier etter hver torsdagsrunde. Golfballer er fast innslag, men ved enkelte runder vinner man flotte premier levert av klubbens samarbeidspartnere.
Resultatlisten med premieoversikt finner du i ankomstsonen -  på tavlen som henger på heissjakten like utenfor luken til administrasjonen. Listen henges opp den påfølgende fredagen.

Per Teigens pokal

Hver torsdagsmatch registreres i det som kalles Per Teigens Pokal. De ni beste på OoM tar med seg gjennomsnittet av sine fem beste scorer inn i finalerunden som spilles i september. Finalerunden legges til gjennomsnittet og vinner av Per Teigens Pokal kåres. Vinner mottar pokalen pluss en gunstig plassert parkeringsplass for sesongen 2021.

Det spilles i følgende klasser:
Klasse A: Hcp opp til 9,3
Klasse B: Hcp 9,4 – 16,5
Klasse C: Hcp 16,6 – 36,0

Spilleform:
Klasse A: Netto slag (Per Teigen: stableford resultatet registreres)
Klasse B: Stableford
Klasse C: Stableford

Tee:
Hver enkelt spiller velger selv hvilket teested man spiller fra. Viktig at det teested markeres tydelig på scorekoretet. Viser for øvrig til anbefalte teesteder for ulike handicapnivå: Anbefalte Teesteder OGK

 

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager kl. 08:00-16:30
Pro Shop: Alle dager kl. 08.00-19.00
Kafé: Alle dager kl. 09.00-22.00
Driving range: Alle dager kl. 09.00-19.00
Treningslokalet: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager kl. 08.00-16.30
Alle dager kl. 08.00-19.00
Alle dager kl. 09.00-22.00
Alle dager kl. 08.00-19.00
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider