Slider

9 hulls booking i GolfBox endres

Fra og med torsdag 21. mai vil 9 hulls booking i GolfBox på back nine administreres av Starteren. Det vil fremdeles være mulig å reservere 9 hull fra hull 1.

Klubben vurderer at dagens løsning hvor man kan booke 9 hull på back nine i Golfbox ikke fungerer optimalt, sett fra et medlems- og administrasjonsperspektiv. Det er derfor bestemt at reservasjon på back nine fremover vil administreres av Starteren etter «ballrenneprinsippet». Dersom medlemmene ønsker å spille 9 hull på back nine må de henvende seg til Starteren, som gjør en skjønnsmessig vurdering om dette lar seg gjøre basert på flyten på banen og eventuelle andre forhold.

Det er fortsatt mulig å reservere 9 hull fra hull 1. Dette gjør at medlemmene kan følge med i starttidsbookingen i GolfBox for å se til hvilke tider det kan åpne seg en mulighet på back nine. Klubben benytter anledningen til å oppfordre medlemmene til å huke av for 9 eller 18 hull ved vanlig booking, og videre bruke Starterne aktivt – de er der for medlemmene.

Starteren når du på tlf. 22 51 05 65.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager kl. 08:00-16:30
Pro Shop: Alle dager kl. 08.00-19.00
Kafé: Alle dager kl. 09.00-22.00
Driving range: Alle dager kl. 09.00-19.00
Treningslokalet: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager kl. 08.00-16.30
Alle dager kl. 08.00-19.00
Alle dager kl. 09.00-22.00
Alle dager kl. 08.00-19.00
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider