Slider

Status banen og driving rangen

All snø og is er borte, men telen sitter fortsatt godt på store deler av banen. På rangen skal sikkerhetsarbeid gjennomføres før den kan åpnes for fullt.

På de store arealene som rough, fairway og tee er er kun de 10 øverste centimeterne i bakken som er telefrie. Under dette laget strekker telen seg ca. 30 cm nedover. Greenene er telefrie da disse har delvis vært tildekket gjennom høst/vinter med tette duker.
Av erfaring vet vi at telen ikke slipper taket før isen på Bogstadvannet er borte. I dag er det fortsatt mye is på vannet. Sammenligner vi situasjonen med våren 2020 var isen på Bogstadvannet borte 6. april. Det kan gi en pekepinn på hvor i prosessen banen ligger an.

Vi har hatt noen fine dager med gode temperaturer før påske, men det har snudd nå. Langtidsvarslet de neste 10 dagene går mot kaldere vær og minusgrader om nettene.

Greenene

Overvintringen for greenene er så langt positiv. I ukene før påske har de ansatte i Baneavdelingen lagt ned mye arbeid med å fjerne snø og is. I selve påskeuken har greenene blitt vannet manuelt for å forebygge frysetørring. I dag ble vanningsanlegget igangsatt.
Alle greenene er tilført en oppstartspakke bestående av flytende næring og greenene godgjør seg nå under vårduker.

Teesteder og fairwayer

Når det gjelder teesteder og fairwayer er det for tidlig å si hvordan overvintringen har vært. Videre progresjon fordrer mer varme i tiden fremover.

Baneåpning

Det er også for tidlig å ha en formening om når banen kan åpne for spill. Klubben vil informere om dette når vi ser at det er mulig å gjøre en realistisk vurdering. Pt. er vi langt unna det.

Gradvis åpning av driving rangen

På driving rangen skal det settes opp nye og høyere stolper med tilhørende nytt nett. Dette er et sikkerhetstiltak for å trygge ferdsel på venstre side av rangen – altså mot Bogstad skole og Ankerveien. Det har gjentatte ganger blitt klaget på at mange baller har kommet på avveie og dette tar klubben på alvor.

Koronasituasjonen har dessverre forsinket produksjonen av stolper og nett noe. Klubben arbeider etter en fremdriftsplan som tar sikte på at de nye 20 meter høye stolpene er på plass innen 28. april.
Planen er at driving rangen skal kunne åpnes gradvis. Ved å vri mattene mot høyre (mot hull 9) vil det vurderes det om sikkerheten for de som skal sette opp stolpene blir godt nok ivaretatt.

Når ny informasjon om driving rangen foreligger vil klubben legge ut informasjon blant annet her på klubbens nettside.

Uavhengig av sikringsarbeidet på rangen vil til enhver tid gjeldende koronarestriksjoner for Oslo kommune være med å definere aktiviteten på rangen. Gjeldende restriksjoner for Oslo kan du lese mer om ved å klikke HER.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Hverdager 09-22
Lørd./sønd. 10-20
Pro Shop:
Hverdager 10-16
Lørd. 10-14
Sønd. stengt
Spiseriet:
Mandag: stengt
Tirsd.-torsd. 11-20
Fred. kl. 11-17
Lørd./sønd.12-17


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager: 08.00-17.00
Hverdager: 10.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søndag stengt

Mandag: stengt
Tirsdag-torsdag: 11.00-20.00
Fred.: 11.00-17.00
Lørdag-søndag: 12.00-17.00

Stengt
Hverdager 09.00-22.00
Lørdag/søndag 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:
 
 
Spiseriet:
 
 
 
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider