Slider

Banestatus per 10. mai

Vi har nedlagt mye arbeid og innsats de siste ukene for å legge til rette for en raskest mulig baneåpning. Det er først og fremst en stabil varme over tid vi har manglet til nå.

I baneavdelingen har vi fått gjennomført alt planlagt arbeid, men for at vi skal få avkastning av betydning på blant annet støttesåing og gjødsling trenger vi temperaturer på 15 til 20 grader på dagtid og plussgrader på natten. Det har vi dessverre ikke hatt frem til nå. Vi har loggført morgenfrost nesten samtlige dager siden påske frem til 5. mai.
Fra vi sår til det spirer tar det alt fra 14 til 21 dager litt avhengige av hvor varmt det er.

Når banen åpner har vi gjennomført renovering og utvidelse av tee 54-58-60-63 på hull 12, tee 49-54 på hull 2, tee 49 på hull 18 og tee 49 på hull 8. Vi har lagt ferdiggress på teeflatene og roughen rundt. Det blir et løft som klubben tror mange medlemmer vil sette veldig stor pris på. Teestedene blir ikke spilleklare når banen åpner fordi røttene må få tid til å sette seg før spillet kan igangsettes.

Kontrastene på banen er store

Greenene våre er grønne og fine, klippet fem-seks ganger, gjødslet, valset og sanddresset to ganger. Klippehøydene er på vei nedover fra 5 til 4 mm og jevnheten begynner å bli bra. Kvaliteten er rett og slett bra tatt årstid og temperatur i betraktning. Vinterdekkingsprosjektet kan ta mye av æren for det. Det har definitivt vært en suksess de årene vi har gjennomført det.

Når det gjelder resten av banen så er det behov for mer tid før områdene er spilleklare.
Klubben gjør en fortløpende vurdering og det er styrets leder og banekomiteleder som, sammen med banesjefen, avgjør når banen er klar for åpning. Alt er basert på faglige vurderinger satt opp mot bærekraft og ivaretagelse av anleggets kvaliteter samt medlemmenes forventninger av et kvalitetsanlegg.

Vinteren har vært tøff for flere av banene i nærliggende områder og det vil definitivt medføre en senere baneåpning en normalt.

Klubben håper ellers at alle har en viss forståelse for at vi har fått en litt treg vårstart. Vi kan ikke gjøre noe med naturens gang. Vi vil fortløpende holde dere informert om fremdrift og utviklingen i dagene fremover. Første vurdering blir gjennomført førstkommende fredag den 12. mai.

Vi sees snart!

Med vennlig hilsen John Riiber

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Alle dager 08-20
Pro Shop:
Alle dager 09-18
Spiseriet:
Alle dager 09-22
Driving range
Åpen alle dager 08-21


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 09.00-18.00

Alle dager 09.00-22.00

Alle dager 08.00-21.00
Alle dager 08.00-2000

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider