Slider

Banestatus

Høsten med sitt særpreg minner oss om at sesongen snart er på hell. Siste spilledag her på Bogstad er søndag 16. oktober. 

Sesongen har vært bra med tanke på spilleforholdene og kvaliteten på alle spilleflatene. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra fornøyde medlemmer og gjester. Det gir positiv energi for oss ansatte. Det å skape gode spilleflater for mestring og golfglede er vår passion. 

Det er bestemt at siste spilledag her på Bogstad er søndag 16. oktober. I tiden frem mot stengig vil temperaturene svinger mye. Den første frostnatten fikk vi 21. september. Det er viktig at alle respekterer skiltingen om morgenfrost og forholder seg til det. Ingen må gå på gresset da skadene kan bli store. Gressveksten er liten og all slitasje er ensbetydende med liten reparasjonsevne. Det er derfor svært viktig at vi nå blir flinkere til å reparere alle nedslagsmerker riktig. 

En liten repetisjon på reparering av nedslagsmerke (ball merke):
Lag et hull midt i ball merket med green gaffelen, vri fra side til side ca. en cm. Deretter setter du gaffelen på baksiden av merket (sett i spilleretningen) og skyv massene tilbake (der den kom fra) til midten. Videre skyver du litt fra alle kanter inn mot midten slik at hullet blir lukket og ser grønt ut før man avslutter med å jevne ut med puttern. Da blir det ordentlig jord kontakt og røttene fester seg bedre til underlaget. På denne måten vil nedslagsmerket rehabiliteres i løpet av få dager og vi unngår massiv invasjon av det ettårige gresset "poa annua" som bruker ureparert nedslagsmerker som spirested.

Bonusen ved å gjør en god jobb med nedslagsmerkene blir at vi muligens unngår å måtte bytte greengresset igjen før 10 år er gått siden sist gang det ble byttet. Klubben jobber nå etter 10 års-sykluser mellom hvert greengressbytte. Dette for å sikre den gode spillekvaliteten vi er kjent for og som mer enn 2000 personer står på venteliste for å oppleve når de en dag blir fullverdige medlemmer. På forhånd takk for hjelpen med å ta vare på våre felles verdier.

Bilde forminsket1

Vårt hovedfokus fremover blir rettet mot tiltak som skal sikre oss en god overvintring for gresset gjennom blant annet:

  • Forebyggende soppbekjempning i form av duggfjerning på alle arealer.
  • Dette er en prioritert oppgave som blir gjennomført 7 dager i uken for å hindre soppskader.
  • Sørge for optimalt/rent klipp med nyslipte klippeaggregat. (Svakt klipp hvor gresset blir revet av isteden for klippet.. skaper sårflater hvor sopp etablerer seg fort.)
  • Aktivt bruk av SubAir på greener for å gjøre overflaten så tørr som mulig. Vannfilm/dugg bidrar til smittepress.
  • Kjøre ut avspenningsmiddel på greener, teesteder og fairway. Bidrar til tørrest mulig overflate før vinteren. Overskuddsvann transporteres hurtigere gjennom sandprofilen ved bruk av avspenningsmiddel.
  • Dresse greenene frekvent frem til greenene blir hullpipeluftet etter banestenging ved mørkets frembrudd den 16. oktober.
  • Kjøre ut balansert næring slik at gresset har en liten matpakke å livnære seg på gjennom vinteren.
  • Forebyggende soppbekjempelse er også en strategisk viktig faktor for å sikre best mulig overvintring.

Parallelt med sesongavslutningen går vi aktivt inn i en hektisk periode med evaluering av årets sesong, samt planlegging av neste sesongs aktiviteter med fokus på neste års rammebetingelser og budsjett. Dette er en prosess som er tidkrevende før budsjettforslaget blir presentert for styret i slutten på november.

Til slutt vil jeg igjen gjerne få takke alle bidragsyterne i baneavdelingen for den jobben dere gjør vær dag for at banen skal fremstå så innbydende som mulig for våre medlemmer og gjester.

Jeg ønsker medlemmene en fortsatt fin høst med gode golfopplevelser før vi stenger.

Vennlig hilsen John Riiber

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Hverdager 09-22
Lørd./sønd. 10-20
Pro Shop:
Hverdager 10-16
Lørd. 10-14
Sønd. stengt
Spiseriet:
Mandag: stengt
Tirsd.-torsd. 11-20
Fred. kl. 11-17
Lørd./sønd.12-17


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager: 08.00-17.00
Hverdager: 10.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søndag stengt

Mandag: stengt
Tirsdag-torsdag: 11.00-20.00
Fred.: 11.00-17.00
Lørdag-søndag: 12.00-17.00

Stengt
Hverdager 09.00-22.00
Lørdag/søndag 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:
 
 
Spiseriet:
 
 
 
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider