Slider

Banestatus og baneåpning 2022

Styreleder, leder i Banekomiteen og banesjefen har i bestemt at banen skal åpnes for spill lørdag 14. mai kl. 11.00. I GolfBox åpnes det for booking 10. mai fra kl. 07.36.

Den offisielle åpningen finner sted søndag 15. mai når Åpningsturneringen starter med shotgun kl. 10.00. Vi gleder oss til en spennende sesong med mange fine golfopplevelser.

Les mer om regler og spill fra baneåpning og i tiden fremover.

Banestatus

Vinterskadene på fairwayene leges sakte, men sikkert. Greenene og teestedene har klart seg bra. Tiltaket med å dekke greenene med en tett duk over en pustende underduk har vært en suksess. Fraværet av skader på disse områdene gjør at utgangspunktet for videre progresjon går fortere. Dette bidrar også til reduserte driftskostnader og et positivt miljøregnskap.

Tidspunkt for baneåpning og banekvalitet er et naturlig samtaleemne blant mange. Tid er et relativt begrep og det kan føles lenge å vente når man ønsker noe sterkt. Det å forvalte fellesskapets verdier er både krevende og utfordrende fordi man er nødt til å fatte beslutninger som på kort sikt kan være upopulære. Det å redegjøre for tingenes tilstand krever ærlighet og handlingskraft hele veien og må ikke forveksles med negativitet. Banesjefens jobb er å forvalte fellesskapets verdier på en måte som sikrer en best mulig bane når man ser hele sesongen under ett.

Et lite tilbakeblikk fra påsken til nå:

 • Det er 25 dager siden vi hadde 10-15 cm med våt snø/is over deler av banen.
 • Isen gikk på Bogstadvannet 21. april.
 • Gjennomsnittstemperaturen for perioden 4. april til 5. mai har vært rundt 5 grader.
 • Jordtemperaturen er lavere enn lufttemperaturen. Vi hadde 5 gode dager i påsken, men gjennomsnittet for perioden er og blir for lavt til at nysådd frø spirer og blir bærekraftige.
 • Det har vært tele i bakken i nordhellingene helt opp til de siste dagene.
 • Det har vært nattefrost mer enn 50% av dagene de siste 3 ukene, senest 8. mai.
 • Vi har gjennomført 19 arbeidsdager siden påsken med en personalstyrke på 16 personer hvorav 13 personer på banen og 3 på dekkskift.
 • Med en sen påske og mange tidkrevende arbeidsoppgaver som tar tid sett i forhold til gjennomføring og avkastning går tiden fort. Hver eneste dag før baneåpning betyr mye sett i forhold til hvor bærekraftig banen er utover i sesongen.
 • Vi har gjennomført alle planlagte vedlikeholdsarbeider: gjødsling, dressing, hjelpesåing av greener, teesteder og fairwayer. Dette tar tid da arealene er store. Arealer med vinterskader sås to ganger i to forskjellige retninger for å sikre best mulig dekning.
 • Vi vil totalt sett ha investert mer enn kr 500 000,- i prosessen frem til baneåpning. Da er det viktig at vi faktisk sørger for at resursene som går med i form av frø, gjødsel og spesialprodukter blir forvaltet med respekt og at vi faktisk tar oss tiden til å sørge for at arealer som er sådd får en reell sjanse til å etablere seg før vi åpner.
 • Vi har som konsekvens av sen påske og begrenset tid nedlagt rundt 450 overtidstimer utover normal drift for å forsere frem bærekraftige spilleflater.
 • Alle arealer er nå klippet noen få ganger og begynner å få sitt særpreg.

Banen ser med første øyekast visuelt bra ut, men vi trenger fortsatt noe mer tid til å bringe fairwayene opp på et bærekraftig nivå. Det er først og fremst høyere middeltemperaturer som skal til før vi kan forvente å ta det siste løftet når det gjelder kvaliteten.

Når vi åpner banen på lørdag er det viktig at alle gjør sine plikter og er flinke til å reparere nedslagsmerker og legge torv tilbake. Det blir ballplassering på fairway. Ballen flyttes til nærmeste veletablerte område.

På forhånd takk for hjelpen.

Håper solen og varmen kommer sammen med dere.

Velkommen tilbake.

Vennlig hilsen John Riiber

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Hverdager 09-22
Lørd./sønd. 10-20
Pro Shop:
Hverdager 10-16
Lørd. 10-14
Sønd. stengt
Spiseriet:
Mandag: stengt
Tirsd.-fred. 11-21
Lørd./sønd.12-20


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager: 08.00-17.00
Hverdager: 10.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søndag stengt

Mandag: stengt
Tirsdag-fredag: 11.00-21.00
Lørdag-søndag: 12.00-20.00

Alle dager: kl. 10.00-18.00
Hverdager 09.00-22.00
Lørdag/søndag 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:
 
 
Spiseriet:
 
 
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider