Slider

Banestatus november

Årets sesong går over i historien som rimelig vellykket både bane- og arrangementsmessig, til tross for utfordringer knyttet til store variasjoner i temperatur og nedbør.

Det ser ut som greendekkeprosjektet hvor vi pakker inn greenene med en pustende underduk og en tett plast duk over, har gitt oss mulighet til å forebygge isbrannskader. De positive resultatene har bidratt til at vi kan starte med en høyere greenkvalitet når vi først åpner banen for spill om våren. I år fikk vi en god bekreftelse på at det å investere i greendekking har gitt resultater. Dette ble veldig tydelig da vi så hvor mange baner på Østlandet som hadde store isbrannskader med dertil sen sesongstart.

Utfordringer fremover

Skal vi fortsette å være en ledende golfklubb på kvalitet, og forvalte fellesskapets (medlemmenes) verdier på best mulig måte, tror jeg at vi bør vurdere om dagens aktivitetsnivå med hensyn til antall spilte golfrunder er bærekraftig. Vi har de siste tre til fire årene hatt mellom 30 til 40 000 spillerunder. Det er ekstremt mye på bare drøye fem måneders spillesesong. Slitasjen blir veldig synlig, spesielt når vi har lange perioder med mye sammenhengende nedbør sent på året.

Går vi inn i høsten med høyt spilletrykk og mange turneringer med høy deltagelse, blir konsekvensene så store at det ikke lenger bare nytter å tilføre mer ressurser i troen på at det vil løse problemene. Gresset klarer rett og slett ikke å generere nok energi for å gjenskape/reprodusere nytt gressdekke.

Vi ser den samme utfordringen på treningsområdene våre, inkl. putting-greenene oppe ved klubbhuset, som vi måtte stenge flere uker før sesongslutt. Jeg tenker det er lurt å evaluere situasjonen før vi legger planer for neste års aktivitet.
Den største utfordringen ut over spillebelastningen er og blir alle ureparerte nedslagsmerker som forringer greenkvaliteten gradvis og som vil påvirke kostnadsnivået i årene som kommer. Vi bør ha en felles motivasjon og interesse i å løse disse utfordringene.

Vinterforberedelser

Når det gjelder banen har vi fått gjennomført alt vi har planlagt for å sikre en best mulig overvintring. Været har vært veldig vekslende og skapt utfordringer, men vi har gjennom stor innsats i de korte gode værvinduene klart å gjennomføre alle arbeidene med god kvalitet.

Vi fikk dekket greenene i siste liten før telen kom. Dette krever god planlegging og timing for et godt resultat. Alt går ut på at underlaget må være så tørt som mulig, helst med litt tele i bakken og at dukene som legges på må sikres mot at overflatevann trenger inn under dukene. Vi har produsert 1600 sekker som er fylt med sand som skal legges på toppen av tre lektere med 1,5 m mellomrom rundt hele greenflaten og området utenfor. Vi har fått plastduker som er tilpasset hver enkelt green. I tillegg er det gjort noen spesifikke tiltak hvor plasten blir armert under gresset på de områdene hvor overflatevann kan trenge inn. Dette har vi gjennomført på alle greener de siste to årene med godt resultat.

Andre arbeider:

  • Vi har oppgradert trallestien fra green 18 og opp til klubbhuset hvor vi har lagt kantstein og klargjort for lett avretting før asfaltering til våren. Det vil gi området en helhetlig finish som klubbhuset fortjener.
  • Vi har gjort den samme jobben rundt WC på hull 7 og området rundt tee-boksene på hull 11. Tanken er videre å lage et område med lettstelt vegetasjon (blomster/prydbusker ol.) innrammet av en øy med kantstein. Det tror vi vil gjøre området mye mer presentabelt.
  • På driving rangen har vi oppgradert og ferdigstilt nytt og større dekke som gir plass til flere utslagsmatter på det nederste nivået. I tillegg skal det lages nytt tak som skal stå ferdig til sesongstart. Det er en ordentlig oppgradering som mange vil få glede av.
  • Vi har klippet busker og kratt langs vannspeilet på hull 15 og 16, som vil gi området et løft rent estetisk.

Vi er også godt i gang med forberedelsene til neste års sesong. Årets sesongevaluering er gjennomført, men ikke helt ferdig enda. Videre har medlemsundersøkelsen gitt oss nyttige tilbakemeldinger som vi vil ta hensyn til når nye mål og handlingsplaner for 2024 blir utarbeidet, inkl. et behovstilpasset budsjett.

Til slutt vil jeg på vegne av hele baneavdelingen ønske dere alle en fortsatt god førjulsvinter og velkommen til et spennende nytt år hvor vi skal gi litt gass inn mot klubbens 100 års jubileum. Det blir gøy!

Vennlig hilsen John Riiber

IMG1027forminsket
IMG1015forminsket
IMG1018forminsket
IMG1008forminsket
IMG1011forminsket

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Mand.-torsd. 09-22
Fred. 09-20
Lørd./sønd.10-20
Pro Shop:
Se menyvalg Pro Shop
Spiseriet:
Se menyvalg "Spiseriet"
Driving range:
Stengt for sesongen


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Se menyvalg "Pro Shop"

Se menyvalg "Spiseriet"

Stengt for sesongen

Mand.-torsd.: 09.00-22.00
Fredag: 09.00-20.00
Lørd./sønd.: 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider