Slider

Banestatus

Baneavdelingen med John Riiber i spissen har flere planer for å gjøre golfopplevelsen på Bogstad enda bedre i 2022. I denne banerapporten kan du lese mer om tiltakene.

Årets sesong vil bli husket som rimelig vellykket tross store vinterskader på de store arealene. Tiltak ble iverksatt tidlig for å utbedre skadene og når varmen kom i slutten av mai fikk vi bra respons på nedlagt arbeid.

Greenene fremsto med god kvalitet fra sesongstart. Dette skyldes mye det vi gjorde gjennom vinteren i det forebyggende arbeidet mot isbrannskader.

Vi har hatt stor spillebelastning, men likevel noen tusen færre runder enn i fjor. Årsaken til det er først og fremst tiltakene styret iverksatte for å gi mer spilletid for medlemmene. Det ser ut som det har fungert etter intensjonene.

Den største utfordringen vi nå står ovenfor er og blir alle ureparerte nedslagsmerker som foringer greenkvaliteten gradvis og som vil påvirke kostnadsnivået i årene som kommer. Vi bør ha en felles motivasjon og interesse for å løse utfordringen.

Vinterforberedelser

Arbeidet med å sikre en best mulig overvintring har så langt gått etter planen.
Greenene er dekket med en underduk og en heldekkende plastduk i det forebyggende arbeidet mot isbrannskader. Dette krever en del planlegging og en god timing for å få et godt resultat. Underlaget må være så tørt som mulig, det må være tele i bakken og det må sikres slik at overflatevann ikke trenger inn under dukene. For å få til det sistnevnte er plastdukene tilpasset hver enkelt green og 1600 sandsekker skal legges på lektere rundt greenflaten og område utenfor. I tillegg blir plasten armert under gresset på utsatte områder.
Dette er tiltak vi med godt resultat har gjennomført på noen få greener de siste årene. Tiltakene er en del av et prosjekt i regi av NGF hvor de samarbeider med andre nordiske land som har klimatiske utfordringer med vekslende vær som ofte resulterer i isbrannskader. Det er rundt ti baner på Østlandet som arbeider etter disse prinsippene nå.

Andre arbeider

  • I område mellom klubbhuset og Sørkedalsveien skal kunstgressgreenen gjenskapes. Det grunnleggenede dekket er ferdigstilt og når telen forsvinner til våren skal gresset legges.
  • Arbeidet med å rydde busker og kratt ned mot elvebredden bak green 11 er nesten sluttført og skal om været tillater det ferdigstilles før sesongstart i 2022. Det gir hele området et estetisk løft.
  • Arbeid med å utvide teestedet på hull 12 er påbegynt. Et bredere teested gir en bedre forutsetning for reproduksjon av oppslått torv. Avretting av teestedet vil sannsynligvis ikke bli sluttført før høsten 2022.
  • Skråningen til venstre for teestedet på hull 12 skal ryddes før baneåpning slik at det blir bedre utsikt mot elven.
  • Arbeidet med å avrette ujevne teesteder vil videreføres. Tee 49 på hull 2, 5 og 18 vil bli forsøkt igangsatt før jul 2021 og torvet til våren.

Vi er også godt i gang med forberedelsene til neste års sesong. Årets sesongevaluering er igangsatt, men ikke helt ferdig enda. Videre har medlemsundersøkelsen gitt oss nyttige tilbakemeldinger som vi vil ta hensyn til når nye mål og handlingsplaner for 2022 blir utarbeidet inkl. et behovstilpasset budsjett.

Til slutt vil jeg på vegne av hele baneavdelingen ønske dere alle en fortsatt god førjulsvinter og velkommen til et nytt og spennende år.

Vennlig hilsen John Riiber

 

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Mand.-torsd. 09-22
Fred. 09-20
Lørd./sønd.10-20
Pro Shop:
Se menyvalg Pro Shop
Spiseriet:
Se menyvalg "Spiseriet"
Driving range:
Stengt for sesongen


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Se menyvalg "Pro Shop"

Se menyvalg "Spiseriet"

Stengt for sesongen

Mand.-torsd.: 09.00-22.00
Fredag: 09.00-20.00
Lørd./sønd.: 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider