Slider

Banestatus for september

Puttinggreenene ved klubbhuset er kun ment for oppvarming før spill på banen.

Høsten med sitt særpreg begynner å melde seg. Nå er det ekstra viktig at alle reparerer nedslagsmerker som igjen vil være med på å sikre flaggplasseringer av god kvalitet

Det blir kortere dager og muligheten til å spille fulle 18 hulls runder på ettermiddagen begynner å begrense seg. 

Vi har gjennomført en bra sesong totalt sett, men det ustabile været har preget hverdagen i baneavdelingen. Planlagte arbeider må stadig endres eller utsettes fordi forholdene hindrer gjennomføring og vi må til tider akseptere at vi ikke alltid klarer å oppnå ønsket effekt av de tiltak vi iverksetter siden været betyr mye for sluttresultatet. Dette gjelder spesielt arbeidet med å skape noe mer forutsigbar ballhastighet og jevnhet på greenene. I perioder med godt vær så blir disse forholden bedre. Slik er det bare når vi driver utendørsidrett. Det er bra at det tross alt er likt for alle.

Ser vi på totalopplevelsen og spilleforholdene ellers er det mye å glede seg over. Det viser tilbakemeldingene fra både medlems- og gjesteundersøkelsen. Det er motiverende for oss ansatte. Det å skape gode spilleflater for mestring og golfglede er vår passion.

Temperaturene svinger mye nå og det går mot kaldere tider. De første frostnettene vil inntreffe i løpet av kort tid. Gressveksten er lav, og all slitasje er ensbetydende med liten reparasjonsevne. 

Nedslagsmerker og flaggplassering

Når det gjelder nedslagsmerker er det fortsatt mange som faktisk ikke bryr seg om å reparere disse. Det er trist. Vi ser at invasjonen av det ettårige gresset bare blir større og større i takt med manglende innsats for å reparere. Det gir dessverre ujevne putteflater og færre flaggplasseringsområder med god kvalitet. Dette er noe av årsaken til at vi er nødt til å bruke noe mer hullplasseringer ut mot kantene i et ellers variert oppsett. Tenker at denne informasjonen også kan være informativt for de som debatterer flaggplasseringene i klubbens private Facebook-gruppe "Oslo Golfklubb Medlem".

Det er derfor svært viktig at alle blir mer engasjert og bidrar til å hjelpe hverandre under spillets gang med å huske viktigheten av å reparere alle nedslagsmerker riktig. Dette er et prosjekt som alle må ta ansvar for.

En liten repetisjon på reparering av nedslagsmerke (ball merke) kan ikke nevnes ofte nok:
Lag et hull midt i ball merket med green gaffelen, vri fra side til side ca. en cm. Deretter setter du gaffelen på baksiden av merket (sett i spilleretningen) og skyv massene tilbake (der den kom fra) til midten. Videre skyver du litt fra alle kanter inn mot midten slik at hullet blir lukket og ser grønt ut før man avslutter med å jevne ut med puttern. Da blir det ordentlig jord kontakt og røttene fester seg bedre til underlaget. Gjør vi det vil nedslagsmerket rehabiliteres i løpet av få dager og vi ungår massiv invasjon av det ettårige gresset poa annua som bruker ureparert nedslagsmerker som spire sted.

Bonusen ved å gjør en god jobb nå i det forebyggende arbeid mot nedslagsmerker blir at vi muligens unngår å måtte bytte greengresset igjen før 10 år er gått siden sist gresset ble byttet. Vi jobber nå etter 10 års sykluser mellom hvert greengress bytte for å sikre den gode spillkvaliteten vi er kjent for og som mer enn 2000 står på venteliste for å oppleve når de en dag blir fullverdige medlemmer. På forhånd takk for hjelpen med å ta vare på våre felles verdier.

Puttinggreenene vil stenges i perioder grunnet stor slitasje

Som nevnt er gressveksten lav om høsten og all slitasje er ensbetydende med liten reparasjonsevne. Med dette som bakteppe, og manglede respekt for retningslinjene nedfelt på skilt ved puttinggreenene ved klubbhuset, må vi dessverre stenge dem i perioder fremover. Dette for å sikre at gresset skal blir strekt nok til overlevelse gjennom vinteren. Putting greenene tåler ikke mengdetrening, den skal foregå på puttinggreenene ved «Stephens corner» (mellom hull 1 og 3).
Vi skjønner at golferne vil trene nærmest mulig klubbhuset, og beklager å måtte innføre slike tiltak. Alternativet er dessverre at vi risikerer å måtte skifte greengresset i sin helhet (kr 2-300.000) nester vår, langt tidligere enn gressets normale forventede livssyklus.

Baneavdelingens hovedfokus fremover rettes mot tiltak som skal sikre oss en god overvintring for gresset:

  • Forebyggende soppbekjemping i form av duggfjerning på alle arealer. Dette er en prioritert oppgave som blir gjennomført syv dager i uken.
  • Sørge for optimalt/rent klipp med nyslipte klippeaggregat. (Svakt klipp hvor gresset blir revet av istedenfor klippet.. skaper sårflater hvor sopp etablerer seg fort.)
  • Aktivt bruk av SubAir på greener for å gjøre overflaten så tørr som mulig. Vannfilm/dugg bidrar til smittepress.
  • Kjøre ut avspenningsmiddel på greener, teesteder og fairway. Det bidrar til tørrest mulig overflate før vinteren. Overskuddsvann transporteres hurtigere gjennom sandprofilen ved bruk av avspenningsmiddel.
  • Dresse greenene frekvent frem til greenene blir hullpipeluftet etter banestengingen den 15. oktober.
  • Kjøre ut balansert næring slik at gresset har en liten matpakke å livnære seg på gjennom vinteren.
  • Forberede vinterdekking av greener som normalt finner sted i slutten av november Timing og logistikk er helt avgjørende for et godt sluttresultat. Det er spesielt viktig å kjenne til vannets bevegelse i greenområde slik at man ungår at det trenger inn under dukene noe som kan medføre dødelig utgang for gresset. Med det som bakteppet så forstår de fleste at dette er mye logistikk og presisjon satt i system.

Parallelt med sesongavslutningen går vi inn i en hektisk periode med evaluering av årets sesong og planlegging av neste sesongs aktiviteter, inkludert neste års rammebetingelser og budsjett. Dette er en tidkrevende prosess før budsjettforslaget skal presenteres for styret i november.

Til slutt vil jeg igjen gjerne få takke alle i baneavdelingen for den jobben som gjøres hver dag for at banen skal fremstå så innbydende som mulig for klubbens medlemmer og gjester.

Jeg ønsker med dette alle en fortsatt fin høst med gode golfopplevelser de siste ukene før banen stenger søndag 15. oktober.

Vennlig hilsen John Riiber

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Alle dager 08-19
Pro Shop:
Alle dager 08-19
Spiseriet:
Alle dager 09-21.30
Driving range
Åpen alle dager 08-21


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 08.00-19.00

Alle dager 09.00-21.30

Alle dager 08.00-21.00
Alle dager 08.00-19.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider