Slider

Banestatus for april

Bildet er tatt 14. april

Denne uken har vi fått en smak av vår med temperaturer opp mot 16-17 grader på dagtid, men vi vil fortsatt oppleve nattefrost. Været fremover blir avgjørende for utviklingen videre.

Etter en snørik vinter og en kald vår ser det nå ut til at våren er kommet. Det er fortsatt både litt snø og is på banen. Fremover viser værprognosene dessverre noe fallende temperaturer, Det vil bremse utviklingen.

De som kjenner litt til værstatistikker vet at gode vekstforhold på banen først finner sted når det er gode gjennomsnittstemperaturer gjennom hele døgnet. Isen på Bogstadvannet fungerer som et kjøleskap og bidrar til redusert progresjon. I dag er isen ca. 20 - 30 cm tykk. Først når isen har gått, og de første skuddene på trærne har vist seg, er det realistisk å kunne forvente jordtemperaturer som kan gi grunnlag for gressvekst. Det er et lite stykke dit foreløpig. Til sammenligning kunne vanningsanlegget først bli igangsatt 17. april i år, mot 25. mars i fjor.

Vi har nedlagt mye arbeid etter påske med å fjerne snø og is fra greendukene slik at vi kan pleie greenene på best mulig måte frem mot sesongstart. Prosjektet med å dekke greenene med underduk og tett plast førBanestatus april nyhet1 vinteren har nok en gang gitt gode resultater i det forebyggende arbeidet mot vinterskader (typiske isbrannskader). Greenkvaliteten er pt. god og har gitt oss et fint utgangspunkt for videre forvaltning frem til baneåpning.

Vi har også arbeidet mye med å tilrettelegge for at smeltevannet styres effektivt ut av anlegget, enten via kummene på spilleflatene eller gjennom de naturlige terrengformasjonene på banen. Vi har måkt og fjernet snø og is fra de fleste områdene på banen. Normalt bruker vi ca. fire til seks uker på å skape bærekraftige spilleflater som kan ta imot den spillebelastning vi har på Bogstad.

Når det gjelder tee-, fairway- og rougharealene er det fortsatt litt tidlig å si hvordan overvintringen har gått under snø og is. Vi har ikke hatt «panseris» og følgelig heller ikke anaerobe forhold over lang tid. Det er positivt. Vi tror derfor at utgangspunktet er bærekraftig, igjen gitt at vi får vårtemperaturer som kan gi oss en forventet progresjon fremover. Noen vinterskader blir det uansett.

Slik det ser ut i dag - med lave gjennomsnittstemperaturer og tele i bakken på de fleste arealer - har jeg dessverre liten tro på noen tidlig baneåpning i år, og heller mer mot en åpning etter 17. mai, det vil si helgen 20.-21. mai. Vi må bare ta tiden til hjelp og krysse fingrene for at prosessene går fortere enn hva jeg tror.

Vi er inne i en veldig hektisk periode på banen. Mye arbeid skal utføres på mange områder før vi kan begynner å nærme oss tanken på baneåpning

Følgende arbeider er utført så langt:

 • Fjernet snø fra alle arealer i kombinasjon med bruk av aktivt kull for å forsere prosessen så fort som mulig. Dette er en prosess som vil pågå også i ukene som kommer og frem til områdene blir bare for snø og is.
 • Igangsatt montering av nytt sikkerhetsgjerde mot Sørkedalsveien hull 18.
 • Montert ny pumpestasjon til vanningsanlegget på banen.
 • Vanningsanlegget ble igangsatt 17. april.
 • Vanning er høyeste prioritet i de områder hvor snø og is er fjernet for å forebygge mot uttørking. Kontrastene er store når man på den ene siden trenger vann og fuktighet for at gress skal overleve på greener og tee-steder, mens det er motsatt på områder hvor det fortsatt ligger noe snø og is.
 • Fjernet festemateriell og plastduker på greenene.
 • Hengt opp nett på driving rangen. Ikke ferdig pt. grunnet snø og is.
 • Vi har lagt ut duker på greener for å sikre en jevnere gjennomsnittstemperatur, samt forebygge evt. frysetørring av gresset.
 • Startet prosessen med å fjerne strøgrus fra parkeringsplassen ved klubbhuset og foran Pro Shop osv.
 • Faset inn personell i takt med økende aktivitet.
 • Dekkskift er igangsatt med toskiftsordning. Alle som ønsker å skifte dekk må booke tid så fort som mulig slik at vi kan få utnyttet alt banepersonell på banen. Vi trenger det i år.

I kommende periode vil vi fokusere på følgende:

 • Funksjonstesting av vanningsanlegget.
 • Gjødsle og kalke greener, teesteder og øvrige arealer når forholdene tillater det med «lette» vårpakker.
 • Hjelpeså, tromle og dresse greener.
 • Fortsette arbeidene med å fjerne snø og is på hele banen.
 • Hjelpeså områder rundt sluk hvor vann har stått stille. Disse områdene vil bli luftet og hjelpesådd ekstra når det blir fritt for snø.
 • Klargjøre treningsområder fortløpende.
 • Vedlikeholde og jevne ut veiene etter vinteren og vårens erosjonsskader.
 • Ta inn alle vintergjerder rundt greener og teesteder.
 • Det skal finplaneres og legges ferdiggress på renoverte teesteder hull 2, 8, 18 T41/45/49 og hull 12 T54/T58/T60/T63. Dette blir først utført når vi har fått gjennomført de viktigste prioriterte oppgaver. Vi venter også på ferdiggress utover det vi bruker fra egen gressnursery. Tenker at dette ikke blir utført før 10.- 15. mai.

Jeg håper at alle ser, og har forståelse for, at vi har fått en treg start på våren og at vi er helt avhengig av stabilt høyere gjennomsnittstemperaturer fremover for at vi skal kunne forvente progresjon av betydning. Vi kan ikke gjøre noe med naturens gang. Vi vil holde dere informert om fremdrift og utviklingen i ukene som kommer, og så får baneåpningsspørsmålet komme når tiden er inne for det.

Vennlig hilsen John Riiber

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Mand.-torsd. 09-22
Fred. 09-20
Lørd./sønd.10-20
Pro Shop:
Se menyvalg Pro Shop
Spiseriet:
Se menyvalg "Spiseriet"
Driving range:
Stengt for sesongen


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Se menyvalg "Pro Shop"

Se menyvalg "Spiseriet"

Stengt for sesongen

Mand.-torsd.: 09.00-22.00
Fredag: 09.00-20.00
Lørd./sønd.: 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider