Slider

Banestatus

3 uker etter såing er David McGregor i gang med klipping av turf-nursery green ved pumpehuset.

Det har vært et krevende år så lang og mange vil huske dette året for de ekstraordinære vinterskadene som rammet oss. Les mer om tiltak som skal gjennomføres på banen.

Høsten med sitt særpreg begynner nå å forme dagene våre med skarpere luft, dugg på gresset og generelt lavere temperaturer. Noen vil sikkert hevde at det føles litt forfriskende etter nesten 3 måneder med temperaturer på 25 til 30 grader. Til tider har det vært utfordrende både å spille golf og å arbeide når det er så varmt. Mange vil helt sikkert også minnes dette året for de ekstraordinære overvintringsskadene som rammet oss og resten av golf-Norge.

Basert på de kvalitetsmålene vi har for spilleflatene på Bogstad (noe vi er kjent for) har det vært ekstremt krevende å oppleve og håndtere dette fordi store verdier har forvitret. Vi har nedlagt store ressurser for å gjenskape akseptable spilleflater noe jeg føler vi har klart.

Nytt gress på green

Det ettårige gresset som vi har brukt store ressurser på å bli kvitt har likevel gjort sitt inntog og vil gi oss utfordringer i årene som kommer hvis vi ikke tar grep om situasjonen. Noe vi har tenkt å gjøre. Etter sesongen vil greengresset og de øverste 6 til 10 cm av vekstmassen under gresset bli fjernet og erstattet med ny sand. Greenflatene bli re-shapet og utbedret for å optimalisere vannavrenning, onduleringer og lavpunkter. Dette vil i større grad forebygge akkumulering av vann og is i fremtiden. Neste vår skal vi etter planene legge nytt gress på alle greenene: totalt 13 000 kvadratmeter. Dette arbeidet skal gjennomføres når forholdene tillater det - normalt i slutten av april eller starten på mai. Arbeidet vil ta ca. 14 dager å gjennomføre.

Vann fra Bogstadvannet

Vi har hatt mer enn nok arbeid med vedlikehold og vanning av greener, teesteder og fairwayer i varmeperioden. Ruffområdene har vi ikke hatt vannkapasitet til å ivareta. Anlegget har i prinsipp gått for fullt syv dager i uken i 4 måneder. Vi er privilegerte som har Bogstadvannet som vannkilde. Uten det hadde ikke banen fremstått mye innbydende.

Teesteder og fairwayer

Vi er også nødt til og iverksatte en langsiktig plan for teestedene med tanke på å avrette ujevnheter og å bytte ut gress etter en langsiktig plan.
Når det gjelder fairwayene blir det utfordrende å kunne skilte med krypkveins dominans i fremtiden da skadene etter vinteren er massive i form av at det ettårige gresset har kommet inn i stort omfang. I årene som kommer er vi nødt til å gjennomføre frekvent støttesåing og toppdressing for å stoppe ytterligere forvitring.

Håper ellers at alle med hjerte i klubben ser nødvendigheten av å sikre våre felles verdier gjennom offensiv holdning om å gjenskape Bogstadkvaliteten på alle spilleflater så fort som mulig. Det er viktig for å sikre klubbens økonomi. Det får vi til gjennom å erkjenne hvor vi er og hvor man ønsker å komme gjennom gode prosesser, realistiske mål, handlingsplaner og ikke minst hardt arbeid for alle involverte. På denne måten vil vi bidra til at Oslo Golfklubb fortsatt skal ha posisjonen som Norges beste golfbane.

Håper alle får en fin avslutning på sesongen.

Vennlig hilsen John Riiber

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08:30-16:30
Pro Shop: Alle dager 08.00-19.00
Kafé: Alle dager 09.00-22.00
Driving range: Åpen
Treningslokalet: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08:30-16:30
Alle dager 08.00-19.00
Alle dager 09.00-22.00
Åpen
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider