Slider

Banestatus for august

Spilleforholdene her på Bogstad er svært gode, men varierer blant annet med været. Hvorfor er greenhastigheten som den er? Det svarer John Riiber på i denne banerapporten.

Årets sesong har vært litt spesiell så langt. Kontrastene med en kald mai måned etterfulgt av seks uker med ekstrem varme avløst med nesten fem uker med konstant store nedbørsmengder kunne ikke vært større. Det har gitt litt utfordringer sett når det gjelder å gjennomføre alle planlagte arbeider samtidig med å skape forutsigbare spilleforhold til enhver tid. 

Banen fremstår nå med god kvalitet og finish på alle spilleflater. Tilbakemeldingene fra majoriteten av våre medlemmer, gjester og deltagerne i de største turneringene som Lag NM, NextUp Invitational og The International Trophy, har vært positive med hensyn til både greenhastighet og totalopplevelse av kvalitet under de rådende forhold.

Hastighet på green

Når det gjelder greenkvalitet og ballhastighet så baseres det på stimpmålinger som vi utfører etter klipp og valsing om morgenen. Greenhastigheten vi hadde under Lag NM lå mellom 9,8 til 10 fot, noe som er godt innenfor det man kan forvente ifb. med prioriterte turneringer under forutsetting av tørre forhold under spillets gang.
Det som påvirker ballhastigheten mest i negativ retning er nedbør. I løpet av juli og frem til i dag har vi fått mer en 250 mm med regn noe som er 75 prosent mer enn tilsvarende periode i fjor. Det er mye nedbør (!) og vannet bidrar til redusert ballrull og mykere greenoverflate. Når toppen av greenene er så myke som nå er det ikke mulig å senke klippehøyden uten å risikere skader.

Jeg har mottatt noen henvendelser rundt det med greenhastighet (ballrull) og notert at det er noe debatt rundt det. Jeg vil kort redegjøre for hva som påvirker hastigheten og hvilke prioriteringer vi til tider er nødt til å ta hensyn til.

Dette påvirker ballrullen:

 • Greenens plantebestand (Tetthet og renhet i forhold til tunnrapp «Poa Annua»)
 • Nedslagsmerker
 • Nedbør
 • Spillefrekvens/Slitasje (på Bogstad har vi mellom 30 000 til 40 000 runder pr. sesong)
 • Klippehøyde og frekvens
 • Temperatur
 • Lysintensitet (Daglengde 24/7 skaper mye tilvekst mellom hver klipping)
 • Greenens fasthet (hardhet)
 • Mekanisk luftearbeid ex. vertikalskjæring
 • Toppdressing
 • Næring og tilvekst
 • Oppbygning av green og sammensetning av greenens vekstmasse (USGA standard)
 • Greenens onduleringer

Med det utgangspunkt vi har nå skal vi gjøre alt vi kan for å prestere på et høyt kvalitetsnivå sesongen ut. Men å holde en stimphastighet/ballrull på greenene lik den vi hadde under Lag NM og andre prioriterte turneringer går ikke å gjennomføre med den spillefrekvensen vi har i det daglige klubbspill uten at det for konsekvenser kvalitets- og kostnadsmessig. Det vil påføre gressplantene et stressnivå som i ytterste konsekvens vil medføre at store partier på greenene og forgreener må skiftes pga. for høy slitasje. Vi har en målsetting om at hastigheten på greener skal ligge på rundt 9 +/- for det daglige klubbspill. Dette er i tråd med klubbens måldokument for banen. Vi må ha mer fokus på plantehelse, bærekraft og at greenene er ærlige/forutsigbare og jevne, enn at stimpen ligger på 9 eller 10.

Tromling av green på torsdager

For å imøtekomme ønsket om raskere greener vil baneavdelingen tromle greenene på torsdager i ukene fremover (med værforbehold), i tillegg til normal klipping. Anbefaler derfor å spille tidlig på dagen på torsdager om du vil ha raske greener! Greenspeeden vil normalt avta utover dagen i takt med ny tilvekst.

Det er hyggelig når man får tilbakemeldinger fra gode spillere som spiller ute i verden om at banen holder høy internasjonal standard på spilleflatene green, tee og fairway. Dette til tross for vanskelige klimatiske forutsetninger som vi har i Norge med mye vinterskader. Det er også hyggelig å motta ros etter vel gjennomførte arrangementer. De som fortjener mest ros er mine kollegaer i baneavdelingen. Uten deres positive holdninger og fleksibilitet, til alle døgnets tider, hadde dette ikke vært mulig.

Larver svekker gressplantene

Det er sikkert noen som har registrert at kråkene har herjet litt på diverse fairwayer i jakt på larver som de livnærer seg på. Larvene livnærer seg av å spise gressrøttene, noe som igjen svekker gressplantebestanden og gresset blir litt misfarget. Utfordringen for oss er at det ikke er noen lovlige sprøytemidler registrert til brukt for å bekjempe larvene. Jeg vet at det jobbes internasjonalt med å finne bekjempelsesmetoder. Det er en global utfordring som vokser i takt med klimaendringene.

Skader etter regnværet

Vi forbruker mye tid og ressurser på å rydde opp etter de siste dagers værkaos. Det er mye erosjonsskader på både kjøreveier, trallestier samt i noen bunkere. Det er hardt arbeid da mye av det må gjøres manuelt.

Til slutt så ønsker vi dere en riktig god fortsettelse på golfsesongen med forhåpentligvis mange gode golfopplevelser. Vi skal gjøre alt vi kan for å gi dere det - i et forhåpentligvis nydelig høstvær. Vi fortjener det nå.

Med vennlig hilsen
John Riiber 

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Mand.-torsd. 09-22
Fred. 09-20
Lørd./sønd.10-20
Pro Shop:
Se menyvalg Pro Shop
Spiseriet:
Se menyvalg "Spiseriet"
Driving range:
Stengt for sesongen


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Se menyvalg "Pro Shop"

Se menyvalg "Spiseriet"

Stengt for sesongen

Mand.-torsd.: 09.00-22.00
Fredag: 09.00-20.00
Lørd./sønd.: 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider