Slider

Banestatus 4. april 2022

Bilde til venstre viser fjerning av is på toppen av en tett plastpresenning som ligger oppå en underduk. Bildet til høyre viser Stevens corner hvor over- og underduk er fjernet.

Utviklingen på banen i tiden over påske vil bli avgjørende for når det blir aktuelt å diskutere en forventet baneåpning. Ingenting tyder på at det blir en tidligere baneåpning enn normalt.

En ny golfsesong nærmer seg raskt. Greenene ser fine ut under dukene. Prosjektet vi har igangsatt med tildekking av alle green og greenområder med heldekkende plast, på toppen av en isolerende underduk, har bidratt til stabile og tørre forhold gjennom hele vinteren. Formålet er å unngå isbrann og soppskader, noe som er helt avgjørende for en tidlig vårstart med god kvalitet.
Vi har troen på at denne metoden vil gi oss mer forutsigbarhet og ikke minst redusere behovet for beredskap og tiltak gjennom hele vinterperioden i årene fremover.

Vi har vært litt bekymret for tilstanden til både teesteder og fairwayer grunnet mye is, men det ser faktisk bedre ut enn fryktet. Det har med konsistensen på isen å gjøre. Det eneste som kan endre på et positivt utgangspunkt er faren for frysetørring. Vi har hatt en rekordvarm mars måned som nå er blitt erstattet med minusgrader i kombinasjon med nordlige vinder. Dette kan fort bli utfordrende.
Værprognosene frem til påske gir lite håp om store endringer. Vi krysser fingrene for at dette skal gå bra og har lagt på duker på teestedene og igangsatt vanningsanlegget til bruk ved behov. Det sistnevnte er en krevende øvelse da det fortsatt er tele i bakken. Vi har fått frem vann til greenene og mesteparten av teestedene, mens på fairwayene har det foreløpig ikke vert mulig. Det å få frem vann på alle arealer har høyeste prioritet i tiden fremover.

Det er fortsatt is på Bogstadvannet. Utviklingen frem til og med påske vil bli helt avgjørende for når det er aktuelt å begynne å diskutere en forventet baneåpning. Det er ingen ting nå som tyder på at det blir en vesentlig tidligere baneåpning enn normalt. Vi må bare ta tiden til hjelp og så krysser vi fingrene for at prosessene går fortere enn hva vi tror.

Følgende arbeider er igangsatt eller utført så langt:

 • Fjernet is på alle spilleflater både mekanisk og med bruk av aktivt kull i prosessen med å forsere nedsmelting.
 • Fjernet 2000 m2 plastduker, 1600 sandsekker og lektere som har holdt plastdukene på plass.
 • Vanningsanlegget ble igangsatt 26. mars.
 • Hengt opp nett og klargjort områdene hvor slagmattene skal ligge på driving rangen. Dette arbeidet blir sluttført innen 8. april. Om rangen skal åpnes før eller etter påske er opp til Stephen i Pro shop.
 • Dekkskiftsesongen er igangsatt med fullt trøkk. Vi tør be om at alle som ikke har booket tid om å gjøre det så fort som mulig for å effektivisere tiden vi bruker på vårens dekkskiftsesong. Vi trenger ressursene ute på banen. Dersom alle bidrar effektivt, vil prosessene gå fortere og baneforberedelsene vil evt. muliggjøre tidligere baneåpning med god kvalitet. «Enkle tiltak gir bedre utnyttelse av felles ressurser». 
 • Startet vårrengjøring og fjernet mye grus rundt klubbhus, boligbygg og i områder ned mot driving rangen.
 • Faset inn personell i takt med økende aktivitet.

Kommende uker frem til baneåpning vil vi sette søkelys på følgende oppgaver:

 • Fortløpende funksjonstesting av vanningsanlegget.
 • Legge nytt kunstgress på treningsgreen mot campingen.
 • Sluttføre diverse oppgraderingsprosjekter som ble igangsatt sent i høst. Blant annet utvidelse av tee 12.
 • Sette kantstein langs veien ned til driftsbygg og driving range. Dette betinger at telen slipper taket raskt etter påske.

Vi håper alle har en viss forståelse for at overvintringen kan gi noen ekstra ordinære utfordringer med frysetørring dersom været ikke snur i tide med hensyn til kulde og kald vind.
Arbeid vil pågå i påsken for å sikre at prosesser som er igangsatt blir forvaltet videre på best mulig måte.
Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi føler at tidspunktet for en diskusjon rundt en forsvarlig baneåpning kan finne sted.

Ønsker dere alle en riktig fin påske 😊

Vennlig hilsen John Riiber

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Mand.-torsd. 09-22
Fred. 09-20
Lørd./sønd.10-20
Pro Shop:
Se menyvalg Pro Shop
Spiseriet:
Se menyvalg "Spiseriet"
Driving range:
Stengt for sesongen


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Se menyvalg "Pro Shop"

Se menyvalg "Spiseriet"

Stengt for sesongen

Mand.-torsd.: 09.00-22.00
Fredag: 09.00-20.00
Lørd./sønd.: 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider