Slider

Banestatus 28. april

Vi nærmer oss baneåpning. I skrivende stund snør det ute og telen har dessverre fortsatt ikke sluppet taket på mange områder på banen og rundt klubbhuset.

Arbeid med blant annet å plante ut blomster har derfor blitt stoppet.

Isen på Bogstadvannet slapp taket den 21. april mot 26. april i fjor. 

April måned har vært kontrastenes måned sammenlignet med mars som var unormalt varm. April har vært kald med unntak av 5-6 dager med gode dagtemperaturer på opp imot 18 grader. Selv de dagene hadde vi frost på morgenene.

Vi har fått gjort alt planlagt arbeid, men av naturlige årsaker lar resultatene vente på seg. Avkastningen på nedlagt arbeid går sakte fremover. Vi gleder oss over at greenene er på et bra grunnivå selv om de fortsatt er noe ujevne etter luftingen sist høst. Vi tromler og klipper greenene ca. 2 til 3 ganger i uken.

Klippehøyden er fortsatt høy, men den reduseres steg for steg i kombinasjon med toppdressing. Det vil bidra til fastere og raskere greener frem mot baneåpning.

Slik situasjonen er nå er vi helt avhengig av høyere temperaturer før vi kan tenke på tidspunkt for baneåpning. Det er lite som tyder på en baneåpning før helgen 14.-15. mai. Vi er nødt til å være tålmodige og gjøre smarte valg slik at vi ikke ødelegger et bra utgangspunkt. Nivået må være bærekraftig og temperaturene må opp på et nivå som skaper tilvekst og reparasjonsevne ved slitasje.

Følgende arbeider er utført etter påske:

• Gjødslet greener, teesteder og fairwayer med "lette vårpakker".
• Dresset og rullet greener for å jevne ut underlaget etter lufting i fjor høst.
• Grenene er klippet to ganger med fint resultat.
• Støttesådd på greener, teesteder og rundt alle overflate-brønner samt div. landingsområder. 
• Satt ut baneutstyr og grunnmerket banen. I utgangspunktet er alt nå klart for spill.
• Tatt inn alle gjerder rundt greener og teesteder.
• Fjernet spiredukene
• Dekkskift er igangsatt, men toskifts ordning. Alle som ikke har skiftet eller booket tid må sørge for å få det utført så fort som mulig nå slik at vi kan få utnyttet alt banepersonell på banen. På forhånd takk😊
• Fjernet løv og kvist fra alle områdene på banen.
• Plantet to nye trær som skal erstatte trær som er tatt ned i alleen mellom hull 13 og 14.
• Videre har vi drenert og klargjort for legging av ferdiggress rundt tee 58 på hull 9.
• Klargjort bunkerne for spill.

Kommende uker vil vi fokusere på følgende oppgaver utover normale driftsrutiner:

• Legge ferdiggress på tee 12 etter at teestedet ble utvidet i bredden.
• Legge ferdiggress rundt tee 58 på hull 9. 
• Supplering av sand i div. bunkere.
• Gjødsle alle arealer fortløpende etter behov.
• Legges asfalt og kantstein fra klubbhus og ned til driftsbygg. Dette er et arbeid som skal påbegynnes snart og er stipulert til å stå ferdig innen utgangen av juni.

Basert på de forutsettinger vi har i dag og en uendret værprognose fremover er det vanskelig å se for seg en tidlig baneåpning. Vi får ta en uke av gangen og så vil vi fortløpende holde dere orientert om status ute på banen og når det evt. er realistisk å tenke på en baneåpning. Vi må ikke glemme at vi fortsatt er i april.

Vi sees snart til en ny golfsesong.

Vennlig hilsen John Riiber

 

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Mand.-torsd. 09-22
Fred. 09-20
Lørd./sønd.10-20
Pro Shop:
Se menyvalg Pro Shop
Spiseriet:
Se menyvalg "Spiseriet"
Driving range:
Stengt for sesongen


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Se menyvalg "Pro Shop"

Se menyvalg "Spiseriet"

Stengt for sesongen

Mand.-torsd.: 09.00-22.00
Fredag: 09.00-20.00
Lørd./sønd.: 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider