Slider

Banestatus 27. april

Vi nærmer oss ny sesong, men trenger høyere gjennomsnittstemperaturer for å få nødvendig gressvekst på banens spilleflater. 

Isen på Bogstadvannet slapp taket 26. april mot 6. april i fjor. Det gir oss en liten pekepinn på at våren er noe mer forsinket sammenlignet med fjoråret. Telen har fortsatt ikke sluppet taket på mange områder på banen. Det erfarte vi de siste ukene under arbeid med ny drenering og sand-capping i starten på begge sider av fairway 4.

I ukene etter påske har vi gjennomført mange arbeidsoppgaver, men utviklingen rent vekstmessige har nesten stått helt stille. Vi har hatt morgenfrost daglig siden påske, noe som gjør at gjennomsnittstemperaturen blir for lav til å fremme gressvekst og ny spiring etter støttesåing. Med jordtemperaturer på tre, fire grader skjer det dessverre ikke mye.

Vi har fått noen vinterskader og da spesielt på fairwayene. Årsaken til dette skyldes i stor grad all nedbøren vi fikk i fjor høst. I november 2020 ble det satt nedbørsrekord på Østlandet. Det er litt tidlig å si hvor omfattende skadene er. Vi har iverksatt tiltak med støttesåing, men noe resultat får vi først etter en periode med betydelige høyere gjennomsnittstemperaturer enn det vi har hatt til nå.

Det ser ut som tee-stedene har klart seg noe bedre enn fairwayene gjennom vinteren. Men det som gleder oss mest er at greenene har klart seg godt tross en tøff vinter. Dette skyldes at vi har jobbet kontinuerlig med dem i hele høst- og vinterperioden. Ulike virkemidler har blitt tatt i bruk for å møte de ulike utfordringene. Heldekkende plast har blitt benyttet ved behov og hindret at is har bygget seg opp. Tett opp mot jul ble det gjennomført en preventiv soppsprøyting som har bidratt positivt. Vi tar med oss nyttig erfaring fra dette arbeide.

Til tross for at deler av anlegget har kommet seg vel gjennom vinteren trenger vi varmt vær før gresset blir grønt og slitesterkt nok til å ta imot spilleslitasje. Vi må ikke glemme at vi fortsatt er i april.

Følgende arbeider er utført så langt:

 • Vanningsanlegget ble igangsatt 6. mars. Vanning av alle arealer er fortsatt høyeste prioritet i det forebyggende arbeidet mot uttørking. Dette er viktig me tanke på all vinden vi har hatt den siste tiden.
 • Lagt ut duker på greener for å sikre en jevnere gjennomsnittstemperatur, samt forebygge frysetørring av gresset.
 • Gjødslet greener, teesteder og fairwayer med «lette» vårpakker for å gi litt stimuli.
 • Dresset og rullet greener for å jevne ut underlaget etter lufting i fjor høst.
 • Grenene er klippet to ganger med fint resultat.
 • Støttesådd teesteder. Greenområder og faiwayer blir fortløpende sådd i tiden fremover.
 • Satt ut baneutstyr og grunnmerket banen. I utgangspunktet er alt klart for spill.
 • Klargjort driving rangen (hengt opp nett og satt ut noen få matter.) Litt improvisert er det grunnet arbeider med å sette opp nye stolper og høyere nett lang Ankerveien mot skolen og blokkene i Bjerkebakken.
 • Veiene på banen er vedlikeholdt og jevnet ut etter vinteren og vårens erosjonsskader.
 • Tatt inn alle gjerder rundt greener og teesteder.
 • Dekkskift er igangsatt men to skifts ordning. Alle som ikke har skiftet eller booket tid må sørge for å få det utført så fort som mulig slik at vi kan få utnyttet alt banepersonell på banen.
 • Drenert og sancapet roughområdene på begge sider av fairway 4 nederste del.
 • Fjernet løv og kvist fra alle områdene på banen, noe som medfører at det sannsynligvis ikke er behov av noen dugnad i år.
 • Faset inn personell i takt med økende aktivitet. Det er en litt omfattende prosess rent formelt å få inn utenlandsk arbeidskraft i disse covid-19 tider. Vi er heldige som har fått flere av nøkkelpersonene på plass.
 • Klargjort for nytt kildesorteringssøppelanlegg ved klubbhuset. Relativt omfattende prosjekt da mye masser (ca. 120 kubikkmeter) skulle graves opp og kjøres bort.
 • På green 12 har det i løpet av vinteren oppstått en erosjonsskade som nå er utbedret. Men for å være sikre på at det ikke raser ut mer masse ned mot elven har det blitt tatt kontrollprøver i det aktuelle området. Kontrollprøvene skal analyseres av Jordforsk - Senter for jordfaglig miljøforskning på Ås.

Kommende uker vil vi fokusere på følgende oppgaver utover normale driftsrutiner:

 • Det skal legges ferdiggress på de områder som er blitt tilleggsdrenert på venstre og høyre side av fairway 4.
 • Det skal legges ferdiggress på tee 58 på hull 6 og 7.
 • Det skal også legges ferdiggress på nedlagt greenbunker på hull 5.
 • Klargjøre bunkerne til spill. Noe supplering av sand er nødvendig.
 • Gjødsle alle arealer fortløpende etter behov.
 • Det skal legges asfalt og kantstein fra klubbhus og ned til driftsbygg. Dette er et arbeid som ikke blir igangsatt og prioritert før baneåpning.

Basert på de forutsetninger vi har i dag, og en foreløpig værprognose med kaldt vær frem til 2. mai, er det vanskelig å se for seg en tidlig baneåpning. Vi tar en uke av gangen. Vi vil fortløpende orientere om utviklingen på banen og når vi vet noe mer om baneåpning vil informasjon bli gitt så fort som mulig.

Vi sees snart til en ny golfsesong.

Vennlig hilsen John Riiber

Klikk på bildene for en større visning:

Banen-5nyhet
Banen-2nyhet
Banen-1nyhet
Banen-8nyhet
Banen-7nyhet
Banen-6nyhet

 

 

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Hverdager 09-22
Lørd./sønd. 10-20
Pro Shop:
Hverdager 10-16
Lørd. 10-14
Sønd. stengt
Spiseriet:
Mandag: stengt
Tirsd.-torsd. 11-20
Fred. kl. 11-17
Lørd./sønd.12-17


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager: 08.00-17.00
Hverdager: 10.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søndag stengt

Mandag: stengt
Tirsdag-torsdag: 11.00-20.00
Fred.: 11.00-17.00
Lørdag-søndag: 12.00-17.00

Stengt
Hverdager 09.00-22.00
Lørdag/søndag 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:
 
 
Spiseriet:
 
 
 
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider