Slider

Banestatus

Året 2018 går over i historien som et år med ekstremt store kontraster. Banen fikk hard medfart og geenene er nå klargjort for nytt ferdiggress til våren.

Vinterskadene må betraktes som ekstraordinære da stort sett alle baner i Norge ble berørt av det. Utfordringene var mange og det meste så ganske håpløst ut i en lengre periode i våres. Vi investerte mye i denne perioden for å prøve å gjenskape akseptable spilleflater noe vi fikk til. Fra midten av juli og ut sesongen fremsto banens spilleflater på et bra nivå tatt utgangspunktet i betraktning. Vi har høstet viktig erfaringer som forhåpentligvis alle ledd i klubben har lært litt av. Erfaringen bør danne utgangspunkt for en beredskapsplan for ekstraordinære hendelser. Det vil gjøre det lettere for klubben og fremtidige styrer å kunne bruke erfaringene som er gjort i år på en konstruktiv måte.

Prosjekt green rehabilitering

Etter de ekstraordinære vinterskadene vi hadde i år ble det besluttet at vi etter sesongavslutning skulle fjerne eksisterende greengress og klargjøre for nytt ferdiggress til våren. Den beslutningen ble fattet etter at greenene ble invadert av det ettårige gresset som vi har brukt store ressurser på å bli kvitt ifb. med baneoppgraderingen i 2009. Vi har et måldokument som beskriver hvilken kvalitet og renhet greengresset skal ha. Vi kunne ikke lenger tilby våre medlemmer og gjester et spilleunderlag med ren bestand av krypkvein.

Konsekvensene av å la det ettårige gresset få dominere igjen ville bli senere sesongstart og med langt svakere kvalitet frem til det ettårige gresset hadde fått etablert seg ordentlig. Da snakker vi i starten av juni kontra starten av mai.

Klubbens økonomiske trygghet ligger også i en venteliste på ca. 1300 personer. En av de viktigste grunnene til å stå på den ventelisten er jo de spilleflatene vi er så kjente for å ha. Vi investerer nå for å trygge vår fremtidige økonomi.

Når beslutningen om å bytte gress ble tatt har vi fått en unik mulighet til å utvikle greenene videre både funksjon og spillemessig. Ved å fjerne de øverste 10 cm av vekstmassen hvor det er blitt akkumulert noen % organisk materiell gjennom 10 år får vi nå en høyere innfiltreringshastighet av vann gjennom profilen. Det medfører en tørrere overflate som igjen bidrar til mindre slitasje, mindre sykdomspress samt generelt bedre plantehelse.

I arbeide med re-shapingen av greenene vil vi også få fjernet eksisterende lavpunkter. En annen målsetting med prosjektet er å sørge for at alt overflatevann blir ledet vekk så raskt og effektivt som mulig fra greenflatene. Dette har stor betydelse sett i forhold til å begrense evt. vinter skader. Det som gir greenprosjektet en litt ny dimensjon i tillegg er at vi gjennom re-shaping kan gi våre medlemmer en enda bedre spilleopplevelse ved å skape flere, bedre og varierte pinneplasseringer. Vi sprer den generelle slitasjen, noe som vil bidra til økt kvalitet selv med samme antall spilte runder.

Prosjektet har så langt gått etter planen til en lavere kostnad en forespeilet på flere områder. Vi har hatt et fantastisk team der ute som har arbeidet systematisk med å fjerne gress og masser etterfulgt av innkjøring av nye masser som er lagt ut med tannlegepresisjon etterfulgt av finshaping og komprimering av massene.

Vi har lagt ut duker og vertikale plater for å hindre erosjon ved kraftig regn samt satt ut heldekkende gjerder for å hindre at uvedkommende ødelegger den finshapingen som er utført.

Inngjerdet green nyhet

Alt dette er gjort for å ikke miste dyrbar tid til våren slik at gresslegging kan påbegynnes så raskt været og temperaturene er kommet opp på et nivå hvor gressrøttene kan feste seg. Nøyaktig tidspunkt for oppstart er det ingen som kan si i dag. Men vi skal være klare til å iverksette så fort det er mulig.

Greengresset som vi har bestilt oppe i fjellene utenfor Madrid er i god progresjon og vi for jevnlige rapporter fra Novagreen inkl. bilder på hvordan ting utvikler seg. Vi kommer til å ta en befaringstur til Madrid i løpet av november.

 


Vinterforberedelser og planer for neste sesong

Når det gjelder banen har vi fått gjennomført stort sett alt vi har planlagt for å sikre en best mulig overvintring. Det ser bra ut så langt.

Vi er godt i gang med forberedelsene til neste års sesong. Årets sesong evaluering er igangsatt men ikke helt ferdig enda. Videre har medlemsundersøkelsen gitt oss nyttige tilbakemeldinger som vi har tatt hensyn til når nye mål og handlingsplaner for 2019 er utarbeidet inkl. et behovstilpasset budsjett.

Jeg ønsker medlemmene en fortsatt god førjulsvinter og velkommen til et spennende år hvor nye greener og «prosjekt klubbhus» blir en viktig milepel i klubbens videre forvaltning og historie. Det er utrolig viktig at alle stemmeberettigede medlemmer støtter opp om styrets anbefaling på det ekstraordinære årsmøte den 27. november. Et nytt klubbhus vil gi et stort løft også for alle de ansatte i klubben. Det vil gi klubben en helt annen mulighet og arena til aktivitet hele året samt styrke det sosiale miljøet internt. Det er viktig for å stabilisere økonomien på en bærekraftig og forutsigbar måte for kommende generasjon. De fortjener det.

Vennlig hilsen banesjef John Riiber

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08:30-16:30
Pro Shop: Alle dager 08.00-19.00
Kafé: Alle dager 09.00-22.00
Driving range: Åpen
Treningslokalet: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08:30-16:30
Alle dager 08.00-19.00
Alle dager 09.00-22.00
Åpen
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider