Slider

Banestatus

Onsdag 11. april 2018

Mye forebyggende arbeid har blitt gjort på banen i det siste. 1 meter snø skal smelte og renne bort – noe som dessverre vil ta sin tid.

Vi har nedlagt mye arbeid de siste 2 månedene for å ivareta anlegget best mulig i det forebyggende arbeid mot isbrannskader. De ekstreme snømengdene vi har fått skal i tiden fremover smelte og renne bort, noe som vil ta tid. For at smeltingen skal være mest effektiv, må det være over null grader gjennom hele døgnet. Snøsmeltingen begynner nemlig ikke med én gang temperaturen går over null grader. Først går all energi til å varme snøen opp til null. Ytterligere tilførsel av varme vil danne vann som i første omgang bare holder seg i snøen til alle luftlommer er fylt. Først når det stadiet er nådd, vil mer energi føre til at snøen smelter og renner vekk.

Smeltevann ut av baneområdet

Fokuset har vært på å tilrettelegge for at smeltevannet skal føres effektiv ut av anlegget. Enten via kummer på spilleflatene eller gjennom de naturlige terrengformasjonene på banen. Vi har måkt og fjernet is fra alle greener og teesteder samt områdene ned mot alle kummene i fairway og ruff. I tillegg er det fjernet snø på deler eller hele fairwayer og greenområder. Det er vårt håp at dette vil bidra positivt i en styrt avvikling av smeltevannsproblematikken.

For å illustrere omfanget av hvor mye snø som skal smelte så tilsvarer det 8 fotballbaner som fylles med 22 cm med vann. Dette vannet skal ut i Bogstadvannet samtidig som det vil komme store mengder smeltevann fra marka. Det gir oss fort noen utfordringer som kan ende i vårflom både på spilleflater og i randsonene rundt. Bildene under sier mye om perspektiv og omfang sett i forhold til tidsakse frem mot bane åpning.

Skjermbilde  Skjermbilde 1

Normalt tar det ca. 4 til 6 uker etter at snøen er borte å skape bærekraftige spilleflater som kan ta imot den spillebelastning vi har på Bogstad. Utfordringene vi får med så mye snø og is vil garantert påvirke kvaliteten - spesielt på fairwayene og ruffarealene. Hvor store skadene blir er det fortsatt alt for tidlig å ha noen bastant mening om siden det fortsatt ligger ca. 40 cm med snø på toppen av et isbelte. For å begrense disse skadene har vi forsert arbeidet og jobbet 7 dagers uker.

Når det gjelder greener og teesteder ser det etter forholdene relativt positivt ut, men fortsatt er det for tidlig å si noe sikkert. Vi tror at utgangspunktet er bærekraftig slik at vi slipper å måtte bytte ut gress i stor skala. Men noe blir det uansett.

Basert på de rådene forhold tror jeg de fleste har full forståelse for at ting kommer til å ta tid i år. En plan B er innført i alle avdelinger i klubben for å møte vårens mange utfordringer både på banen og aktiviteten og logistikken forøvrig.

Jeg har dessverre derfor ingen tro på noen tidlig baneåpning i år, men heller mer mot en åpning i slutten av mai enn midten av mai.  Vi må bare ta tiden til hjelp og så for vi bare krysse fingrene for at prosessene går fortere enn hva jeg tror.

«Ingen ting hadde vært hyggeligere enn at magefølelsen min tar feil.»  

Kommende uker vil vi fokusere på følgende:

  • Fortsette arbeidene å fjerne snø og is på hele banen.
  • Evt. Lufte og hjelpeså teesteder.
  • Hjelpeså alle fairwayer i tillegg til alle svarte områder rundt sluk hvor vann har stått stille. Disse områdene vil bli luftet og hjelpesådd ekstra når det blir fritt for snø.
  • Klargjøre treningsområder med kunstgress samt dr.rangen (Henge opp nett og fjernet snø for å fremskynde smelting. Åpnes når sikkerhet er ivaretatt og alle entreprenørarbeider er ferdig og Steven føler at de rådende forhold er tilrettelagt for bærekraftig økonomisk drift. Pt. er det et stort svømmebasseng inkl. randsoner dekket av 50-60 cm med brøytet snø.
  • Vedlikeholde å jevnes ut veiene etter vinteren og vårens erosjonsskader.
  • Ta inn alle vintergjerder rundt greener og teesteder.
  • Det skal fin planeres og legges ferdiggress på de områder som er blitt tilleggsdrenert til venstre for fairway 9 og til høyre og bak green 14.
  • Videre skal det legges ferdiggress på nye Tee 41 på hull 8.
  • Det skal evt. fortløpende byttes ut greengress på flekker etter mekaniske skader som har kommet ifb. med fjerning av snø og is.

Håper ellers at alle har forståelse for at overvintringen har gitt oss noen ekstraordinære utfordringer som må ivaretas før vi kan bestemme tidspunkt for en forsvarlig baneåpning. 

Vennlig hilsen John Riiber

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08:30-16:30
Pro Shop: Hverdager 10.00-16.00
Kafé: Stengt
Driving range: Stengt
Treningslokalet: Hverdager 08.00-21.00 (helg 15.30)
Innegolfen: Stenger 18. februar


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08:30-16:30
Hverdager 10.00-16.00
Stengt
Stengt
Hverdager 08.00-21.00 (helg 15.30)
Stenger 18. februar

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:
Innegolfen:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider