Slider

Baneåpning 17. mai

Foto: Fredrik Brinchmann

Med forbehold om at greenprosjektet sluttføres etter planen er det fastsatt at banen skal åpnes for spill på provisoriske greener fredag 17. mai.

Greenprosjektet

Fredag 3. mai starter siste etappe av greenprosjektet, og om noen uker kan vi spille på nye greener. Alt er nøye planlagt, og målsettingen er at alt arbeidet er ferdig til 17. mai. Dette forutsetter at alt går som planlagt, og det både håper og tror vi på.

Det nye greengresset leveres av Novogreen, som er den største sportsgressprodusenten i Europa. De har produksjonsanlegg i Madrid og i Lisboa, og banesjef John Riiber har vært på besøk på begge anleggene to ganger det siste halvåret for å kontrollere utviklingen av gresset. Det var opprinnelig tatt sikte på å få gress fra Madrid. Men etter det siste besøket i april var det åpenbart at gresset fra Lisboa var av mye bedre kvalitet. Begge anlegg har samme gresstype, men greengresset i Lisboa hadde hatt flere måneder lengre grotid. Tester viste at dette gresset har bedre forutsetninger for å tåle den høye spillefrekvensen vi har på Bogstad.

Greenprosjektet innebærer en stor logistikkutfordring. De nærmeste dagene skal et gressareal tilsvarende 2 store fotballbaner fraktes i kjølebiler gjennom Europa. Totalt dreier det seg om 28 kjølecontainere med gress i store ruller, hver på ca 150m2. To arbeidslag med tilsammen ca 15-18 personer vil legge 2-3 greener pr. dag. Det er en stor manuell jobb, i tillegg til bruk av maskiner som ruller ut gresset. Alle skjøter må være helt nøyaktige for at greenene skal få de spilleegenskapene vi ønsker. I de nærmeste ukene etter legging, må gresset vannes oftere enn normalt. I løpet av 2-3 måneder har røttene i det nye gresset vokst godt ned i vekstmassen.

Vi tar sikte på å legge nytt greengress på hull 1-9 først, deretter hull 10-18. Planen er at de nye greenene kan åpnes for spill ca. 2 uker etter legging.
Dersom alt går vår vei og værforholdene blir gunstige i mai, vil hull 1-9 åpne med ordinære greener helgen 25.-26. mai. Hull 10-18 ca 1 uke senere.

Baneåpning

Banen har hatt en god overvintring, og alt taler for at det blir en fantastisk sesong. Det varme været i april har resultert i at isen på Bogstadvannet var borte ca. 2 uker tidligere enn normalt, og det har gjort banen godt. Slik banen ser ut nå, ville man normalt åpnet ca. 10. mai med provisoriske greener.
Etter en totalvurdering har banesjefen, med tilslutning av anleggskomiteen, anbefalt at legging av det nye greengresset fullføres før man åpner banen med spill på provisoriske greener. Begrunnelsen er tredelt;

  • 10 personer i banestaben vil være involvert med legging av nytt gress og 3 personer er opptatt med dekkverkstedet. Dette innebærer at banesjefen ikke har tilstrekkelig mannskap til ordinært vedlikehold av banen før greenprosjektet er fullført.
  • Det er ønskelig at arbeidet med legging av greengresset i størst mulig grad kan skje uten forstyrrelser og forsinkelse. Med spill mot provisoriske greener i denne perioden, vil man også få en uønsket sikkerhetsrisiko.
  • Med åpning av banen etter fullført greenprosjekt, vil banen få tid til å gro til slik alle spilleområder har ønsket kvalitet ved åpning.

Det ble for noen år tilbake besluttet i et styrevedtak at det er styrets leder og anleggskomiteens leder som treffer den formelle beslutningen om åpning og stenging av banen. Som styreleder har også Jens-Ove Hagen gitt sin tilslutning til anbefalingen om at det meget viktige prosjektet med legging av nye greener må gjennomføres før banen kan åpnes for spill. Forutsatt at legging av nye greener sluttføres etter planen ovenfor, er det fastsatt at banen skal åpne for spill på provisoriske greener 17. mai.

Mer informasjon?

Dersom du har spørsmål om arbeidet med greenene, eller har behov for ytterligere forklaring på årsaken til at vi venter til 17. mai med åpning for spill på provisoriske greener, kan anleggskomiteleder Bent Hinze kontaktes på telefon 934 59 479.

Vi ønsker alle medlemmer en fin sesong!

Bogstad - et fantastisk sted å være

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08:30-16:30
Pro Shop: Alle dager 08.00-19.00
Kafé: Alle dager 09.00-22.00
Driving range: Åpen
Treningslokalet: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08:30-16:30
Alle dager 08.00-19.00
Alle dager 09.00-22.00
Åpen
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider