Slider

Oslo Golfklubb miljøsertifisert

Som første golfklubb i Norge ble Oslo Golfklubb i juli 2013 miljøsertifisert gjennom Golf Environment Organisation (GEO). GEO, med hovedsete i Skottland, er den europeiske organisasjonen for miljøarbeid innenfor golfrelaGEO Certified RGB 1 forminskettert virksomhet.
Sertifiseringen må fornyes hvert tredje år noe som ble oppnådd i 2016 og i 2019. Klubben er fortsatt den eneste i Norge som er miljøsertifisert.

Utmerkelsen betyr at klubbens fokus på miljø innfrir GEO-sertifisieringens krav og at klubben drifter etter en troverdig miljøstandard på tvers av natur, ressurser og fellesskap. GEO sertifiseringen er omfattende og den er utviklet spesielt på områder i bransjen som omfatter drift og vedlikehold golfanlegg (bane og bygninger), golfutvikling og renovering.

"Oslo GolfKlubb is a pioneer with sustainability work in the golf sector in Norway and has bold aims, not least the genuine collaboration with researchers concerning turf grass and biodiversity. It will be interesting to follow the club in the future and see what the new clubhouse will bring when it comes to the sustainability work, such as energy, waste treatment and organic and local food at the new restaurant."
Mårten Wallberg, GEO accredited Independent Verifier

Det er en betydelig innsats som hvert år legges ned fra klubbens side for å leve opp til GEOs standard og for å få fornyet sertifiseringen hvert 3. år. Det har blant annet foregått en omfattende kartlegging av dyr, fugler, innsekter og planter som trives på baneområdet. Funnene har blitt (og blir fortsatt) samlet og systematisert, og til slutt presentert her på klubbens nettside.

Klikk for å se hva som er registrert frem til nå.

Andre konkrete eksempler på arbeid som er gjort: 

  • Klubben har bygget en nytt miljøvennlig klubbhus.
  • Klubben har inngått et samarbeid med Ragn-Sells når det kommer til søppelhåndtering. Ved driving rangen er det satt opp søppelkasser som gjør sorteringsarbeidet enklere.
  • Blandetanker for gjødsel og sprøytemidler er flyttet til nytt sted, med oppsamlingsbasseng med sandfilter som sikring mot lekkasje.
  • Klubben har anskaffet papp-presse som gir behov for færre runder med henting av avfallet. Resultatet er at vi sparer miljø og penger.
  • Vaskeplassen er etablert med bedre rensing og oppsamling av vannet.

Klikk for å lese mer om sertifiseringen i 2019.

Klikk her for å lese mer om Golf Environment Organisation (GEO). 

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Alle dager 08-19
Pro Shop:
Alle dager 08-19
Spiseriet:
Alle dager 09-21.30
Driving range
Åpen alle dager 08-21


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 08.00-19.00

Alle dager 09.00-21.30

Alle dager 08.00-21.00
Alle dager 08.00-19.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider