Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
previous arrow
next arrow
Slider

golf glede

Gressprøver tatt fra fairway. Det blir spennende å se hvordan de responderer i dagene fremover.

Vi nærmer oss slutten på en merkelig vinter. Gressprøver kan gi svar på hvordan banen har taklet svingningene.

Vi har nedlagt mye forebyggende arbeid mot vinterskader - på spesielt greener, men i det siste har vi også jobbet parallelt med teesteder og fairwayer. Det som har gjort denne vinteren mer utfordrende sammenlignet med tidligere, er kombinasjonen lite snø, store temperatursvingninger og ekstreme nedbørsmengder i form av regn på toppen av lite snø.  Vi fikk 20 mm med regn i januar etter snøfall og en ny runde med samme kombinasjonen i slutten på februar. Det resulterte i at banen lenge lå under ett islokk på 5-6 cm tykk is. Greenene, som vi har prioritert først og jobbet med kontinuerlig, hadde et islag på ca. 1-2 cm. Det er håndterbart. Regnet som kom trengte seg inn under isen og ga oss bekymringer fordi stillestående vann uten oksygen omdannes fort til anaerobe bakterier/gasser, som kan gi store skader på gresset. Det er vanskelig å spå hva utfallet av denne vinteren blir for banen, men magefølelsen er litt blandet for tiden. Vinterskader kommer vi garantert til å få på et eller annet nivå, men vi vil jobbe for å begrense dette til et minimum.

Kortsiktige planer:

 • Fjerne snø fra greener, teesteder og fairwayer.
 • Legge på aktivt kull på de samme arealer.
 • Fjerne is mekanisk dersom kullet ikke responderer fort nok.
 • Fjerne is rundt alle overflatevannskummer.
 • Fjerne evt. stillestående smeltevann.
 • Tar inn gressplugg prøver for å se hvordan gresset responderer på litt varme og lys. Får en vis pekepinn på hvordan tilstanden er da.
 • Legge på isolerende spireduker på greener og teesteder for å hindre fryse tørking.
 • Forsering/tilpassing av planlagte arbeider.
 • Tilpassing av personalstyrken i forhold til høyere aktivitetsnivå.
 • Kontinuerlig Kontroll av banen frem mot våren. Viktig å være ordentlig på i den siste fasen. Beredskapsplaner er iverksatt og blir om nødvendig oppjustert ytterligere i takt med evt. endringer av været.  
 • Innkjøp av varer til sesongen. Frø-Gjødsel-Driftsmidler.
 • Utarbeide en arbeidsplan for påsken. (Beredskap)
 • Div. adm. arbeid.
 • Planlegging av hjulskiftsesongen er fult i gang og de første hjulskift vil bli utført før påske. I den første tiden før påske har vi i utgangspunktet tenkt å hole kun 1 skifts ordning med åpningstid fra kl.07.30 til 15.00. Dersom pågangen blir stor vil åpningstiden bli tilpasset etterspørselen.
 • Innrullering av sesongpersonal blir fortløpende gjort frem mot og etter påske.

Ønsker alle en fin avslutning på vinteren.

Vennlig hilsen banesjef John Riiber

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Mand.-torsd. 09-22
Fred. 09-20
Lørd./sønd.10-20
Pro Shop:
Se menyvalg Pro Shop
Spiseriet:
Se menyvalg "Spiseriet"
Driving range:
Stengt for sesongen


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Se menyvalg "Pro Shop"

Se menyvalg "Spiseriet"

Stengt for sesongen

Mand.-torsd.: 09.00-22.00
Fredag: 09.00-20.00
Lørd./sønd.: 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider